Domácí úkoly žákům elektronicky – aktualizováno

autor: | Bře 11, 2020 | Provozní informace

Po dobu trvání mimořádného opatření budou žákům zadávány v přiměřeném rozsahu domácí práce (úkoly). Obsah, způsob vypracování a odevzdání a případné hodnocení je v kompetenci jednotlivých vyučujících.

Úkoly budou zadávány prostřednictvím el. informačního systému I-škola, nejčastěji v pátek na celý další týden. Kromě zadání či případného popisu zde bude uveden také termín odevzdání, popř. další podrobnosti či vysvětlení. Jak pracovat s domácími úkoly je popsáno v této elektronické příručce. Prosíme rodiče, aby dohlédli na práci žáků, popř. jim pomohli s uložením či odesláním. Není to složité, spousta žáků a učitelů už takto pracuje. Kontrola či opravy nejsou nutné, to udělají vyučující. Stačí dohlédnout na vypracování.

Zadání domácích úkolů hledejte v sekci Domácí úkoly (symbol aktovky).

Doporučujeme pravidelnou každodenní práci.

V některých případech (zejm. u menších dětí) bude nutné, aby rodiče vyzvedli ve škole pracovní sešity, písanky apod. V tomto případě Vás budou kontaktovat třídní učitelé.

V případě nejasností kontaktujte prosím přímo jednotlivé vyučující, nejlépe e-mailem.

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv