Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

autor: | Úno 14, 2023 | Provozní informace

Ředitel Základní školy Rousínov, okr. Vyškov, jako příslušný správní orgán, podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), rozhodl o přijetí k základnímu vzdělávání těchto uchazečů, uvedených pod č.j.: 

uchazeč, č.j. 136/2023 – přijat 

uchazeč, č.j. 140/2023 – přijat 

uchazeč, č.j. 141/2023 – přijat 

 

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv