partnerství s Gymnáziem J. G. Mendela

Od listopadu 2013 se naše základní škola zapojila ve spolupráci s Gymnáziem J. G. Mendela a jeho zařízením a Základní uměleckou školou, š. p. o. do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji v rámci OP VK (GJGM je partnerskou školou Jihomoravského kraje). Cílem tohoto projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách v Jihomoravském kraji.

Aktivity v rámci projektu: