ČR slaví 101 let

Dne 28. 10. 2019 si připomene, že naše republika má již 101 let od jejího vzniku. K této příležitosti si žáci 3. ročníků uspořádali malý projektový den. Navrhli si plakáty a nástěnky, naučili se Českou státní hymnu i novější píseň : „Za 100 let“. Společně se shromáždili a připomenuli si tak krásnou významnou událost spojenou s tímto dnem.

Návštěva čistírny odpadních vod ve Vyškově

Ve středu 23. 10. 2019 absolvovali žáci 8. ročníku exkurzi do čistírny odpadních vod. Tato akce propojuje výuku chemie s praxí, při níž žáci po teoretickém seznámení s problematikou čištění odpadních vod ve škole mohou své poznatky porovnat s realitou konkrétního provozu.
Do čistírny odpadních vod ve Vyškově jsme jeli autobusem a po necelé půlhodině jsme vstoupili do areálu našeho cíle. Ujali se nás dva průvodci s odborným výkladem a naše exkurze mohla začít.
Po úvodních informacích o významu vody jsme vykročili za poznáním první fáze úpravy odpadní vody – mechanického čištění, které slouží k odstraňování hrubých nečistot, jako jsou např. plasty, látky, kovy atd. Nejprve jsme zhlédli společný přívod zapáchající vody, vznikající v domácnostech a při průmyslové a zemědělské činnosti ve Vyškově a jeho okolí. Nečistoty ve vodě obsažené zachytávají česle, což jsou taková pohyblivá síta. Odtud voda proudí do sedimentačních nádrží, kde se oddělují usazováním drobnější, nerozpuštěné částečky.
Na mechanické čištění navazuje další etapa – biologické čištění odpadní vody, kde se na rozkladu nežádoucích látek podílejí mikroorganismy za provzdušňování kyslíkem. Činností mikroorganismů vzniká kal, který je nepřetržitě odváděn do vyhnívacích komor. Tam z něj rozkladem vzniká bioplyn, který v čistírně využívají např. k vytápění a ohřevu vody. Zbylá část kalu se poté suší a využívá se jako podloží pro stavbu silnic nebo jako hnojivo.
Voda zbavená nečistot poté odchází zpět do potoka a prý se v ní skvěle daří kaprům i pstruhům. V samotném závěru nás čekalo nahlédnutí do tzv. velína, odkud celý provoz řídí dispečer na počítači. To bylo pro mnohé žáky zajímavé, protože mohli nahlédnout i do čistírny odpadních vod u nás v Rousínově, která je odloučeným pracovištěm vyškovského provozu.
Exkurze „na živo“ byla pro žáky významným a určitě i poučným doplněním výuky o čistění odpadních vod.
A. Šullová

Zachraň se, kdo můžeš!

Ve dnech 16.- 17. října 2019 uspořádali studenti Střední průmyslové školy chemické v Brně spolu s brněnskou ZOO již 7. ročník přírodovědné soutěže Den přírodních věd pro základní školy. Tentokrát se nesl v bojovném duchu „Zachraň se, kdo můžeš!“ Z každé základní školy se mohla přihlásit až 4 tříčlenná družstva ze 6. – 9. ročníků. A naše škola tam ani letos nechyběla.

Měla jsem to štěstí, že jsem mohla za naši školu soutěžit v dívčím triu z 9.A (Adéla, Julie a já). Soutěžní arch a dva průvodce jsme dostaly hned při vstupu do ZOO a spolu s námi vyrazili také soutěžící ze základky z Mohelna. A taky se přidal déšť…..

Při prvním výkladu studentů o biodiverzitě jsme hltaly každé slovo. I přesto nás hned úvodní otázka zaskočila: „Jak se jmenuje pohoří, které tvoří hranici mezi Vietnamem a Laosem?“ Začalo lít jako z konve, tak jsme daly hlavy dohromady pod malou stříškou naproti výběhu medvěda hnědého, ale za nic na světě jsme si nemohly vzpomenout. Říkali Amanské pohoří nebo snad Annamské? A jak to většinou bývá, zvolily jsme tu odpověď, která měla ke správné úplně nejdál.

Navzdory prvnímu neúspěchu jsme s dobrou vírou pokračovaly na stanoviště fyziky. Tam jsme se dozvěděly něco o elektromotorech, solárních panelech a vozítku na vodík. Tentokrát jsme celkem s přehledem odpověděly na otázky, které jsme nedávno probíraly ve fyzice. A pak následoval malý výlet do zatuchlého terária s opičkami. Tam jsme se dozvěděly něco o čtvrtohorách a o tom, že už bychom se podle propočtů světových odborníků měli nacházet zase v době ledové. No, nebyl čas dumat nad cykly přírody , vybraly jsme odpovědi a hurá do nejzajímavější části soutěže s chemickými pokusy. O tom, co jsme tam viděly a zažily, si můžete přečíst v rozhovoru s našimi soutěžícími. Ale „šou“ to byla skvělá a třeba při pokusu s kapalným dusíkem v popelnici se pro diváky naplnilo heslo soutěže „Zachraň se, kdo můžeš!“ V samém závěru soutěže u výběhu s volavkami jsme si poslechly něco o organizaci WWF a ohrožených tvorech. Zbývalo jen naposledy zapsat odpovědi a…bylo dobojováno!
I když jsme nakonec překvapivě nevyhrály, tak jsme si soutěž užily a odnesly jsme si spoustu zajímavých informací a veselých zážitků.

Interview
… aneb zážitky ze Dne přírodních věd

Co jste si zapamatovaly?

  • Adéla: ,, Asi význam slova biodiverzita.“
  • Julie: „ Po chvíli přemýšlení se mi vybavil pokus s prasknutím balónku za pomoci pomerančové šťávy.“
  • Julia: „ Rozpínavost dusíku.“
  • Marie: „ Složení střelného prachu.“
  • Dominika: „ Že nemáme jíst pomeranče před nafukováním balónků.“

Co se vám nejvíc líbilo?
Všechny jsme se shodly, že nás nejvíce zaujaly efektní chemické pokusy. Například pro Domču byl nejzajímavější pokus se střelným prachem a pro Marušku zase výbuch popelnice při použití dusíku. S údivem jsme pozorovaly smršťování balónku dusíkem, nebo zapálení propan butanu přímo v rukou předvádějících studentů. A rozesmál nás a zároveň do života poučil pokus s „latexovým balónkem“ a kapkou pomerančové šťávy. (Anička, IX.A).