Exkurze do ČOV ve Vyškově

V rámci doplnění učiva anorganické chemie se žáci 8. C a 8.D pod vedením svých vyučujících chemie zúčastnili zajímavé exkurze do ČOV-čističky odpadních vod ve Vyškově. Během této exkurze žáci zjistili, jak prakticky vypadá proces čištění odpadní vody a kam se voda po úpravě z čističky vypouští. Na trase žáci prošli všechny fáze čištění odpadní vody. První z nich je mechanická část, kde jsou odstraňovány hrubé nečistoty – součástí je lapák štěrku a písku a síta zvaná česle. Tady jsou odděleny věci, které vůbec do kanalizace nepatří a nesmí se do ní vhazovat – například vlhčené ubrousky, hygienické potřeby, dětské pleny, vatové tyčinky, atd. Další fází čištění je usazování drobných nečistot na dně kruhových nádrží a následně biologické čištění – dochází zde k odstraňování organického znečištění pomocí směsi mikroorganismů. Poslední etapou čištění jsou dosazovací nádrže, kde se sedimentací odděluje již vyčištěná voda od bakteriálního kalu. Kal je poté odstředěn od přebytečné vody a dále zpracováván na hnojivo. Čistá voda pak odtéká do řeky Hané. Na závěr návštěvy v ČOV byli žáci vyzváni, aby shrnuli poznatky a zážitky z exkurze v krátké písemné zprávě.

Přečtěte si úryvky z jejich zápisků:

 • Katalin: „Nejvíc mě překvapilo, že celou čističku odpadních vod řídil jen jeden počítač.“
 • Julie: „Dozvěděli jsme se, že anaerobní znamená bez přístupu vzduchu a že bakterie požírají kal.“
 • Lukáš: „Zjistil jsem, že si tam z kalu vyrábí bioplyn a tim si pak v zimě topijou.“
 • Anna: „Smrad tam byl fakt intenzívní. Pán, který nás provázel, byl moc milý a bylo vidět, že ho to baví.“
 • Katka: „Jako první jsme viděli přítok, ten vypadal jako kousek hodně špinavé a smradlavé řeky.“
 • Samuel: „Bolely mě nohy.“
 • Sabina: „Dozvěděli jsme se pár zajímavostí. Například, že sušené výkaly můžete prodat za miliony, že kaly potřebují kyslík, aby se rozežíraly, atd.“
 • Valentýna: „Výlet byl určitě velké zpestření výuky chemie pro obě třídy. Jako žáci jsme zájezd uvítali a s radostí se něco dozvěděli. Výlet byl až na poněkud nepříjemný zápach u ČOV velmi vydařený.“
 • Adam: „Sledovali jsme exkrementy.“
 • Tomáš: „Tomu smradu, co tam byl ani rouška nepomohla.“
 • Natasha: „Zaujalo mě kalové hospodářství, protože pán říkal, že když to prodáme, tak z nás budou milionáři. A také to vypadalo jako Oreo.“
 • Jana: „Viděli jsme spoustu vody. A to jak čisté, tak zakalené. Dokonce i s výkaly.“
 • Eliška: „Zajímavé byly ty velké vruty, které odstraňovaly ty nečistoty, které neodstranil lapák.“
 • Eliška: „Nejvíce mě zaujalo provzdušňování, bylo zajímavé jak voda se najednou zvedla a jak tam bylo hrozně moc bublin.“

Stolní tenis

První a asi i na nějakou dobu poslední sportovní soutěží škol bylo okresní kolo ve stolním tenise. Tomuto kolu předcházelo několik turnajů na školní úrovni. Žáci a žákyně (mladší i starší) si zahráli turnaje v naší školní tělocvičně. Vítězové pak reprezentovali naši školu ve Vyškově. Chlapcům se na okrese moc nedařilo, zato děvčata nezklamala a vybojovala bronzové medaile. Všem moc gratulujeme.

M. Sekaninová

 1. Sekaninová

Halloween

HALLOWEEN pro prvňáky 

Žáci devátých tříd si připravili na pondělí 1. listopadu pro všechny prvňáky halloweenské dopoledne. Dobrovolníci z řad žáků devátého ročníku si sami vymysleli a připravili stanoviště s halloweenskou tematikou, v pondělí ráno se oblékli do kostýmů a namalovali se a v 7:30 jsme se sešli před Tyršovkou.  

V tělocvičně jsme si nachystali vše potřebné a v 8:00 se již dostavila třída 1.A, všechny tři první třídy se v tělocvičně postupně vystřídaly. Prvňáci chodili s „okem“ na lžičce slalom, absolvovali opičí dráhu s koštětem, házeli míčky do pusy čarodějnici, lovili strašidelné živočichy (pavouky, krysy a hady) z tajuplných krabic, vymalovávali si halloweenské obrázky a vyráběli duchy z lízátek, prolézali pavučinou, zdobili mandarinky (jakoby malé dýně) a mohli si nechat něco namalovat na obličej. Vypadalo to, že si společně strávený čas užívají jak prvňáci, tak deváťáci.

Konzultační den distančně

Vážení rodiče,

Konzultační den, původně plánovaný na středu 24.11., bude vzhledem k epidemické situaci, organizován distanční on-line formou ve dnech 24.11., popř. 25.11. Připojit se můžete prostřednictvím rozvrhu ve Škole online kliknutím na kamerku příslušného vyučujícího v rozvrhu v určené době mezi 14 h – 16:30h.