Exkurze do ČOV Vyškov

autor: | Lis 7, 2022 | Školní aktuality

Ve dnech 24. a 25. 10. se žáci osmých tříd vydali na exkurzi do ČOV ve Vyškově. Tato exkurze navázala na učivo o vodě, které žáci před návštěvou do ČOV probrali. Pod vedením zaměstnankyně laboratoře byli seznámeni jak s fungováním čistírny odpadních vod, tak s problémy, které čištění odpadních vod provázejí. Během exkurze žáci vypracovávali pracovní listy, které jim pomohly utužit čerstvě nabyté vědomosti. Mgr. Gabriela Hradilová a Ing. Alena Šullová.

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv