Projekty vzájemného učení se žáky okolních škol

autor: | Bře 11, 2024 | Školní aktuality

V letech 2022–2024 jsme zorganizovali celkem 10 projektových dnů vzájemného učení se základními školami z Habrovan a z Komořan, se základními školami Tyršova a Komenského ze Slavkova u Brna a se soukromou rousínovskou ZŠ Prameny. Žáci, společně se svými vyučujícími, připravili dopolední program, jehož podstatou byly činnosti vzájemného učení – žáci učili žáky. „Výuka“ probíhala v revitalizovaných odborných učebnách, především v učebnách fyziky, chemie, přírodopisu, informatiky, ve cvičné  kuchyňce, v chemické laboratoři a v učebnách cizích jazyků, a také např. v přírodní učebně v prostředí naší ukázkové přírodní TyMyJánové zahrady i na školním hřišti.

Témata byla volena různě, podle zájmu a vzájemné dohody škol. Největší zájem byl o témata 3D modelování a programování, robotiky. Žáci se vzájemně seznamovali a prakticky vyzkoušeli modelování 3D objektů v grafickém softwaru, programovali robotické stavebnice apod. Domů si pak odnesli malý dárek z 3D tiskárny.
Také angličtina nemusí být dřina, zvláště, když se žáci naučí a zahrají v angličtině krátkou divadelní pohádku či si sami vytvoří cizojazyčné pohádkové leporelo.
Díky poznatkům z fyziky lze namalovat vánoční přání pomocí elektriky, vytvořit hologram či vyrobit lampion štěstí. Propojením teorie se zábavným praktickým využitím přestává být fyzika postrachem.
Nejrozsáhlejší akcí byl projekt s názvem Zdraví nejen na talíři, který propojoval bádání všemi možnými obory, jehož výsledky skončily opravdu na rautovém stole, aby vzápětí byly zkonzumovány.
Velký dík patří nejen učitelům, kteří projekt vytvářeli a koordinovali, ale také žákům, kteří se na akcích podíleli, a tak trochu si vyzkoušeli práci ve škole z druhé strany, jako učitelé.

Jiří Kyjovský, ředitel ZŠ Rousínov

Napsali o nás:

ZŠ Tyršova Slavkov u Brna
Mini projekt vzdělávání Zdraví nejen na talíři
Základní škola v Rousínově připravila dne 11. května pro naše páťáky mini projekt vzdělávání s názvem Zdraví nejen na talíři. Děti se rozdělily do pěti týmů a každý tým absolvoval návštěvu stanovišť, při nichž byl doprovázen žákovským průvodcem školy. Na páťáky čekaly vědomostní, pracovní, pohybové a laboratorní činnosti, ve kterých si mohli ověřit vše, co souvisí s jídlem, sportem, zdravím a životním stylem.
Žáci navštívili školní zahradu, ve které se snažili přijít na to, jaké podmínky potřebuje každá rostlina ke svému růstu a vývoji, a co nám za to na oplátku poskytuje. Na hřišti školy si měřili tepovou frekvenci v klidovém stavu a po sportovních aktivitách. V chemické laboratoři odhadovali a následně také ověřovali přítomnost škrobů v potravinách. V přírodovědné učebně si sestavili denní jídelníček dle svého vkusu a chuti a mohli poté zjistit přítomnost tuků a cukrů, které by v takový den do svého těla přijali. V kuchyňce si připravili chutné pomazánky, zdravé saláty nebo upekli moučníky.
Závěrečný raut, zahrnující všechny dobroty, které páťáci nachystali, přispěl ještě více k hodnotně strávenému dni, z něhož si všichni odnesli nejen nové poznatky, ale hlavně jiný pohled na vyučovací proces a chuť do dalších skupinových aktivit.
Mgr. Jiří Půček, ředitel školy ZŠ Tyršova Slavkov u Brna

ZŠ Komořany
Vzájemné učení
Žáci pátého ročníku ZŠ Komořany se dne 18. 4. 2023 zúčastnili mini projektu vzájemného učení, který organizovala ZŠ Rousínov. Hlavním tématem byla informační technologie – robotika a 3D modelování. Projekt byl rozdělený na dvě části. Nejprve se žáci seznámili s roboty OZOBOT a VEX 123. Prakticky si vyzkoušeli roboty naprogramovat a zkalibrovat. V druhé části projektu se obeznámili se základními pravidly prostředí aplikace AUTODESK TinkerCad. Tato aplikace umožnila žákům modelaci 3D objektu.
Protože ZŠ Komořany nedisponuje OZOBOTY ani 3D tiskárnou, byl mini projekt pro žáky velmi přínosný. Domů odcházeli nadšení z nově získaných vědomostí a dovedností. Ti, kteří budou do šestého ročníku odcházet právě na ZŠ Rousínov, již ví, na co se mohou v dalším vzdělávání informačních technologií těšit.
Mgr. Pavla Oppeltová
Mgr. Vladimíra Miklošková, ředitelka školy

ZŠ Habrovany
Robotika

Žáci 5. ročníku ZŠ Habrovany se zúčastnili projektového dne plného robotiky a 3D modelování v ZŠ Rousínov, kam byli, společně s třídní učitelkou Mgr. Martinou Šmerdovou, pozváni. V rámci projektu na ně čekala práce s Ozoboty a roboty VEX. Projektový den byl řízen žáky 9. ročníku. Naši žáci si tak zdokonalili kritické myšlení, rozvinuli informační a digitální gramotnost. Byl jim také představen tisk na 3D tiskárně, kdy si zkusili vyrobit přívěsek s vlastním jménem a poté jej vytisknout.
Zúčastnění žáci tak nabyli nové znalosti a podle ohlasu se jim takto zorganizovaný den líbil.

Přírodovědné dílny
Žáci 5. ročníku naší školy absolvovali v Základní škole Rousínov program zaměřený na fyziku a chemii, což jsou často neoblíbené předměty. Cílem bylo ukázat, že tyto předměty jsou naopak zábavné a mohou se stát oblíbenými. Program byl připraven žáky 9. ročníků za pomoci pedagogů.
Děti si zkusily nejrůznější pokusy, kouzlily s gelovými kuličkami, zhlédly, jak se vytváří hologram, a také si zkusily vyrobit vánoční přání elektřinou. Měly možnost vidět 10 chemických pokusů, jedním z nich byl i ohňostroj. Děti byly nadšené zejména z výroby prskavky. Součástí byly i pěkně zorganizované vědomostní hry.
Tato akce měla u dětí úspěch, program si děti naplno užily.
Mgr. Martina Šmerdová

ZŠ Komenského, Slavkov u Brna
Vzájemné učení
Těsně před vánočními prázdninami dostala 5.A skvělou nabídku zúčastnit se mini projektu, který pořádala ZŠ Rousínov. Už cesta veřejnou dopravou byla pro některé děti zážitek. Škola nás překvapila svou velikostí a celkovou vybaveností. U vchodu si nás přebrali vyučující a rozdělili děti do dvou skupin. Zatímco první si šla zkoušet programování malého robotka, druhá si procvičovala své anglické jazykové dovednosti na tabletech a pomocí žáků deváté třídy je aplikovala v krátké hrané scénce. Po určeném čase se obě skupiny vyměnily. Přestávku k zaslouženému odpočinku mohly naše děti vyplnit sportem v nově zrekonstruované sportovní hale nebo občerstvením z vlastních zdrojů v odpočinkovém koutě. Při čekání na zpáteční spoj mi děti převyprávěly celé představení v češtině. Všichni jsme byli příjemně překvapeni pěkným prostředím i přístupem pedagogů tamější školy. Na jaře se mini projektu zúčastní vedlejší třída páťáků. Už teď se mohou těšit na nevšední zážitek.
Mgr. Jana Formánková

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv