Stavíme, programujeme, testujeme roboty

autor: | Bře 26, 2024 | Školní aktuality

V rámci předmětu informatika na 2. stupni se žáci seznámili s algoritmizací a programováním. Naučili se důležité pojmy z oblasti programování a robotiky a měli možnost si prakticky sestavit robota v týmech. Po sestavení robota si žáci podle zadání vytvořili blokový program, který odladili a otestovali. Program mohli spustit v online aplikaci nebo nahrát přímo do robota a vyzkoušet ho v reálném prostředí a čase.

Tímto způsobem získávali a rozvíjeli žáci své znalosti v oblasti digitální gramotnosti, komunikace a týmové spolupráce. Výuka informatiky a oblast IT se neustále vyvíjí a je důležité, aby žáci získali dostatečné digitální kompetence a byli připraveni na budoucnost, kde mohou své znalosti dále prohlubovat.

Mgr. Tomislav Kuneš, učitel ICT

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv