Domácí úkoly žákům elektronicky – aktualizováno

Po dobu trvání mimořádného opatření budou žákům zadávány v přiměřeném rozsahu domácí práce (úkoly). Obsah, způsob vypracování a odevzdání a případné hodnocení je v kompetenci jednotlivých vyučujících.

Úkoly budou zadávány prostřednictvím el. informačního systému I-škola, nejčastěji v pátek na celý další týden. Kromě zadání či případného popisu zde bude uveden také termín odevzdání, popř. další podrobnosti či vysvětlení. Jak pracovat s domácími úkoly je popsáno v této elektronické příručce. Prosíme rodiče, aby dohlédli na práci žáků, popř. jim pomohli s uložením či odesláním. Není to složité, spousta žáků a učitelů už takto pracuje. Kontrola či opravy nejsou nutné, to udělají vyučující. Stačí dohlédnout na vypracování.

Zadání domácích úkolů hledejte v sekci Domácí úkoly (symbol aktovky).

Doporučujeme pravidelnou každodenní práci.

V některých případech (zejm. u menších dětí) bude nutné, aby rodiče vyzvedli ve škole pracovní sešity, písanky apod. V tomto případě Vás budou kontaktovat třídní učitelé.

V případě nejasností kontaktujte prosím přímo jednotlivé vyučující, nejlépe e-mailem.

Mimořádné opatření – aktualizováno 25.3.

Ministerstvo zdravotnictví ČR jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

a/ osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
b/ osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Mimořádné opatření platí do odvolání.

Image result for mimořadné opatření mz čr

Odkaz na znění mimořádného opatření MZ ČR naleznete zde.

Odpovědi na časté dotazy:

  • Žákům jsou obědy v této souvislosti odhlašovány automaticky.
  • Školní družina není v provozu.
  • Vystavení potvrzení pro poskytnutí ošetřovného, je v kompetenci p. zástupkyně Mikulčíkové. Požadavky směřujte na ni, nejlépe e-mailem na: mikulcikoval@zsrousinov.cz. Lze též telefonicky (778 433 705) či osobně.

Okresní kolo v basketbalu pro žáky 6. – 7. ročníku

Ve středu 26. 2. 2020 se na základní škole Tyršova ve Vyškově uskutečnilo okresní kolo v basketbalu pro žáky 6. – 7.ročníku. Protože se na okrese hraje soutěž v basketbalu pouze ve Vyškově a ani na školách se tomuto sportu zřejmě moc nevěnují, přihlásily se do soutěže z 21 škol na okrese pouze čtyři týmy. Tři školy z Vyškova – Tyršova, Nádražní a Letní pole, a pak naše škola. Hrálo se tedy logicky systémem každý s každým, a naši chlapci, přestože v týmu nebyl ani jeden basketbalista, si vedli v turnaji velmi dobře. V prvním zápase sice prohráli s Nádražkou 2:8, ale jak se později ukázalo, byla to naše jediná porážka v turnaji. V dalších zápasech jsme postupně zvítězili s Tyršovkou 9:7, s Letním polem 15:8 a obsadili tak v turnaji krásné druhé místo. Chlapci ukázali velkou bojovnost, a dokázali konkurovat týmům, které měly ve svém středu vždy minimálně dva basketbalisty. Ke druhému místu jim blahopřejeme. Naši školu reprezentovali: O. Fiala, J. Hráček, T. Košťál, J.Kala, D. Mrázek, R. Salcburger, M. Vintr, F. Wagner a L. Pospíšil.
Martin Havlíček

Okresní kolo Chemické olympiády

Dne 2. 3. 2020 se na půdě ZŠ Nádražní ve Vyškově konalo okresní kolo Chemické olympiády. Z naší školy postoupila do vyšší soutěže na základě výsledků ze školního kola Anička Havlíčková z 9. roč.
Úlohy, které Anička během okresní soutěže řešila, byly hodně náročné. V praktické části v laboratoři dokazovala na principu plamenových zkoušek a srážecích reakcí kationty a anionty neznámých látek. V teoretické části si pak musela poradit s úlohami při neutralizaci látek, rovnicemi příprav a reakcí různých solí a stavebních materiálů. Anička nic neponechala náhodě a pečlivě se na soutěž ve škole i doma připravovala. A to se odrazilo v konečném umístění v silně obsazeném okresním kole, v němž skončila na velmi pěkném 4. místě.
Gratulujeme Aničce k dosaženému výsledku a děkujeme jí za vzornou reprezentaci naší školy.

Florbal pro žáky 4. a 5.tříd

Dne 12. 2. 2020 se v naší sportovní hale uskutečnilo okresní kolo ve florbalu pro žáky 4. – 5.tříd. Turnaje se zúčastnilo 6 týmů z okresu Vyškov. Hrálo se na dvě tříčlenné skupiny, první dva postupovali do semifinále. Naši hráči postupně porazili ZŠ Na Vyhlídce 8:1, ZŠ Brankovice 15:3 a v semifinále Moravské Prusy 7:2. Ve finále nás čekala ZŠ Bučovice 711. Ve velmi vyrovnaném finále jsme ještě těsně před koncem prohrávali 3:4, ale v posledních vteřinách se nám podařilo vyrovnat a vynutit si tak nájezdy. I v nich to bylo dlouho velmi vyrovnané, nakonec ale přece jen byli o něco šťastnější hráči Bučovic a v turnaji zvítězili. Přesto, že jsme skončili druzí, jako pořadatel krajského finále jsme si zajistili postup i z druhého místa.Image result for florbal
Krajské finále se hrálo 3.3.2020 opět v naší hale. Zúčastnilo se ho 8 týmů, systém byl podobný jako v okresním kole, jen skupiny byly tentokrát čtyřčlenné. Naši hráči se soupeřům, kteří se florbalu věnují v různých klubech, snažili vyrovnat bojovností, ale nakonec přece jen rozhodla větší kvalita a tak jsme v krajském finále obsadili osmé místo. Přesto už i postup z druhého místa do kraje lze považovat za úspěch a hráčům k němu gratulujeme.

Naši školu reprezentovali: M. Vanderka, M. Boušek, J. Juráček, D. Pernica, M. Vintr, F. Skřivánek, A. Bartošek, A. Bouda, O. Hrachovina, V. Svobodová a D. Kuklínek.

Martin Havlíček