Informace pro rodiče budoucích prvňáčků a nově přijatých žáků

Ke vstupu do budov ZŠ a odebírání obědů ve školní jídelně je ve škole zaveden čipový systém. Pokud máte čip ke vstupu do MŠ nebo ZUŠ Rousínov, můžete si jej ponechat, na začátku školního roku Vám bude aktivován v ZŠ. V případě, že bude Vaše dítě navštěvovat školní družinu, pořiďte čip i pro osobu, která bude dítě z družiny vyzvedávat. Dětem je také možné objednat ISIC průkaz, který funguje stejně. Formuláře k objednání budou vytištěné k dispozici na Dni otevřených dveří dne 13. 6. 2019 na Tyršově, můžete si jej vytisknout i zde. Žádost o vydání průkazu prosím vyplňte, podepište a přineste do kanceláře školy nejpozději do 28. 6. 2019. Průkazovou fotografii žáka v digitální podobě můžete pořídit sami a poslat na e-mail smejkalovas@zsrousinov.cz, nebo přinést spolu s žádostí v papírové podobě (na zadní straně se jménem dítěte). Fotografie bude následně přiřazena k žákovi ve školním informačním systému, přes který proběhne objednávka průkazů. Hotový průkaz Vám bude vydán na začátku nového školního roku, kdy dostanete také pokyny k platbě za průkaz.

S případnými dotazy se můžete obracet na Mgr. Lucii Mikulčíkovou (e-mail: mikulcikoval@zsrousinov.cz, tel. +420 778 433 705)

Výsledek obrázku pro informace