How is your English?

autor: | Led 24, 2024 | Školní aktuality

V úterý 16. ledna 2024 měli žáci II. stupně možnost ověřit si svoje znalosti a poměřit se s vrstevníky    ve školním kole soutěže v anglickém jazyce. Soutěžilo celkem 32 žáků ve dvou věkových kategoriích. V prvním kole byli soutěžící podrobeni třem písemným testům s cílem zjistit míru porozumění poslechovému textu a schopnost použití správného výrazu se zaměřením na mluvnici a slovíčka.

Do druhého kola postoupilo pět žáků s nejvyšším bodovým ohodnocením z kategorie I (6. a 7. roč.) a sedm žáků z kategorie II (8. a 9. roč.). Ve druhém kole se mluvilo. Soutěžící jednotlivě přistupovali před dvoučlennou porotu, představili se, vybrali si obrázek, který nejprve popsali a poté odpovídali na otázky poroty. Úroveň soutěžících v prvním i druhém kole byla poměrně vyrovnaná a potvrdila vzrůstající počet žáků, kteří se v angličtině zdokonalují prostřednictvím internetu a stává se pro ně běžným dorozumívacím prostředkem.

Výsledky po druhém kole – zkrácená verze:
Kategorie I:   

  1. Nella Blažková (7. A)
  2. Veronika Anna Hospodářová (7. A)
  3. Magdaléna Mikysková (7. C)

Kategorie II:

  1. Petr Pekárek (8. C)
  2. – 3. Veronika Dědičová (9. C)
    Šimon Matúška (8. A)

Do okresního kola soutěže byl po suverénním výkonu v ústním kole nominován Petr Pekárek a po dodatečném ústním přezkoušení a potvrzení jazykové pohotovosti Veronika Anna Hospodářová. Držme jim 14. února palce!

Mgr. Hana Matýšková

Rubriky Nedávné příspěvky Archivy