S dětmi z okolních škol jsme programovali Ozoboty a učili se anglicky pohádku

autor: | Led 25, 2024 | Školní aktuality

Je ráno 15. prosince a já čekám ve vestibulu na žáky 5. třídy ze ZŠ Komořany (ve středu 20. prosince na děti ze ZŠ Komenského ve Slavkově), kolegyně Straňáková je připravena s programem zaměřeným na robotiku v učebně informatiky, kde již 3D tiskárna tvoří stojánky na mobil, jež si děti z okolních škol odnesou jako památku. Kolegyně Vazačová s několika děvčaty z 9. ročníku, které navštěvují konverzaci v anglickém jazyce, očekávají příchod páťáků v učebně hudební výchovy, respektive v učebně jazyků. 

Jakmile dorazí páťáci z okolních škol, vysvětlím jim, co bude následovat, odloží si věci v pro ně vyčleněné šatně, jejich paní učitelka je rozdělí na dvě skupiny a můžeme začít. 

Jedna část začíná v učebně informatiky, kde se nejprve seznámí s Ozoboty, poté se je učí rozpohybovat po papíru přesně určenými příkazy, které musí také správně napsat. Vyvrcholením této části programu pak je to, že se páťáci snaží naprogramovat Ozoboty tak, aby prošli bludištěm, kde postupně musí projít kolem anglicky napsaných slov označujících zvířata, jež vystupují v anglické pohádce. 

Druhá skupina mezitím pracuje na zlepšení své angličtiny. Tato skupina se ještě dále rozdělí na dvě menší skupiny, z nichž jedna se do minivyučování dostává tím, že procvičuje slovní zásobu – slova a fráze – s pomocí aplikací kahoot či quizlet –, zatímco žáci z té druhé skupiny nejprve poslouchají a sledují a poté i sami hrají krátkou anglickou pohádku The Leopard’s Drum. V tomto jim velmi pomáhají děvčata z 9. ročníku, která si pro ně pohádku nacvičila, připravila si rekvizity a také s dětmi jednotlivé role nacvičují. 

Celý tento tzv. miniprojekt se velmi vydařil, o čemž svědčí i zpětná vazba od Mgr. Jany Formánkové ze ZŠ Komenského:  

Škola nás překvapila svou velikostí a celkovou vybaveností. U vchodu si nás přebrali vyučující a rozdělili děti do dvou skupin. Zatímco první si šla zkoušet programování malého robotka, druhá si procvičovala své anglické jazykové dovednosti na tabletech a pomocí žáků deváté třídy je aplikovala v krátké hrané scénce.  

(…) Při čekání na zpáteční spoj mi děti převyprávěly celé představení v češtině. Všichni jsme byli příjemně překvapeni pěkným prostředím i přístupem pedagogů tamější školy.“ 

Mgr. Jan Tvrdík  

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv