Informace k testování uchazečů o střední vzdělání v ZŠ

autor: | Dub 14, 2021 | Provozní informace

 • Uchazeč musí jako podmínku pro účast na přijímací zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
 • Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.
 • Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:
  • a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní,
  • b) dokladem o negativním výsledku testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší 7 dnů a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb,
  • c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů.
 • V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba předložit doklad o negativním testu stejně jako uchazeč, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.
 • Střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti na přijímací zkoušce, ale má možnost toto uchazečům nabídnout. Může testování tedy provádět, ale nemusí.
 • Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu (2. června 2021 v případě 4-letých oborů, 3. června 2021 v případě víceletých oborů).
 • V případě, že bude mít uchazeč nebo podporující osoba pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný PCR test.
 • Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce, uchazeči vzniká právo na vykonání zkoušky v náhradním termínu (2. června 2021 v případě 4-letých oborů,3. června 2021 v případě víceletých oborů).

Termín testování na ZŠ Rousínov Testování se týká:
27. dubna 2021 v 8:00 hod. uchazečů o čtyřleté obory vzdělávání, kteří konají jednotnou přijímací zkoušku
29. dubna 2021 v 8:00 hod. uchazečů o víceletá gymnázia, kteří konají jednotnou přijímací zkoušku
7 dnů před konáním zkoušky po dohodě se ZŠ uchazečů o čtyřleté obory vzdělávání s maturitní zkouškou, kteří nekonají jednotnou přijímací zkoušku
7 dnů před konáním zkoušky po dohodě se ZŠ uchazečů o střední vzdělávání bez maturitní zkoušky

 

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv