Informace o zahájení školního roku v družině

autor: | Srp 24, 2022 | Provozní informace

Školní družina zahájí svou činnost v pátek 2. září 2022. V tento den bude již i ranní družina (od 6.45 h). Všichni žáci, včetně letošních čtvrťáků, kteří odevzdali zápisní lístek, jsou do družiny přijati. Rozdělení žáků do jednotlivých oddělení bude vyvěšeno ve škole na Tyršové i Habrovanské 31. srpna 2022. Poplatek za družinu bude činit 300 Kč za měsíc, plus 500 Kč na družinové akce. Celkem 3 500 Kč za školní rok. Zůstatky z družinového účtu z minulého školního roku byly všem žákům převedeny na školní pomůcky. 

!!! Než děti nastoupí do družiny, je nutné mít vyplněnou druhou stranu zápisního lístku o vyzvedávání a odchodech dětí z družiny !!! (Rodiče dětí 1. ročníků informace o odchodech vyplní 1. září 2022, ostatní nejpozději v pátek 2. září 2022 při vyzvedávání dětí z družiny). 

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv