Mikulášská 2019 – zápisky z Knihy hříchů

autor: | Pro 12, 2019 | Školní aktuality

Ráno 5.12. jsme se v 7 hodin sešli ve škole a začali se připravovat. Oblékli jsme se do kostýmů Mikuláše a několika čertů a andělů, nalíčili se a nechyběly i společné fotky. Po zvonění na 1. vyučovací hodinu jsme přednostně navštívili třídu paní učitelky Vránové, protože děti po první vyučovací hodině odjížděly. Poté jsme se přesunuli na Tyršovu školu za našimi nejmladšími žáky. Některé děti se na nás těšily, jiné měly velké obavy. Připravily si pro nás mnoho krásných básniček a písniček. Čehož si velice vážíme a děkujeme jim, že tak krásně spolupracovaly.
Po návštěvě všech tříd na Tyršové jsme se přesunuli zpět na Habrovanskou. Tady bych se chtěla zastavit hlavně u 2. stupně. Zatímco děti z 1. stupně výborně poslouchaly, na 2. stupni to bylo mnohem horší. Děti většinou odmítaly spolupracovat, spíše si z nás utahovaly. Čím starší byly, tím horší byly jejich reakce. Tímto bych chtěla všechny žáky 2. stupně za naše následníky poprosit o trochu vstřícnější spolupráci. Opravdu není jednoduché předstoupit před třídu skoro svých vrstevníků a dělat Mikuláše, zatímco ze všech stran slýcháme posměch. Mikulášská nadílka je přece pěkná, česká tradice a určitě by ji všichni nakonec postrádali.
Ale i přesto jsme si mikulášské nadělování a občas i pekelnou melu s řinčením řetězů ve třídách velice užili a rozhodně toho nelitujeme. Radost dětí z 1. stupně nám vše vynahradila. Závěrem chci poděkovat všem pedagogům, kteří se podíleli jak na přípravě(mimo jiné i nahlášení hříšníků), tak i na průběhu akce. Veliké díky patří předsedkyni sdružení rodičů a přátel pekla paní učitelce Vanderkové za nezapomenutelnou spolupráci.
Lucie Šterclová, 9.B

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv