Volby do školské rady

autor: | Říj 30, 2014 | Školní aktuality

Kandidáty lze navrhovat v kanceláři školy u členky volební komise p. Smejkalové do 7.11.2014 do 10.00 h. Návrh musí být písemný a musí v něm být uvedeno: jméno, příjmení a bydliště kandidáta i navrhovatele a souhlas kandidáta s kandidaturou. Přítomný člen volební komise opatří návrh datem a časem podání.

Kyjovský

Doplnění informace:

Vzhledem k tomu, že ve stanoveném termínu (do 24.10.2014) nebyl podán žádný návrh na kandidáta zákonných zástupců pro volby do školské rady, opakuje ředitel školy tuto výzvu v souladu s § 167 odst. 5 a prodlužuje termín podání návrhu na kandidáty do 7.11.2014.

Doplnění informace:

V prodlouženém termínu rovněž nebyl navržen žádný kandidát, proto zbývající členové budou jmenováni v souladu se zákonem ředitelem školy.

Nové složení školské rady bude zveřejněno na webových stránkách školy.

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv