Program “Klima se mění a co my?” otevírá oči žákům 8. ročníku

autor: | Led 11, 2024 | Školní aktuality

V rámci tandemové výuky jsme pro žáky 8. ročníku připravili výukový program, který se zaměřil na klíčové otázky týkající se skleníkového efektu a osobního podílu na klimatických změnách. Cílem lekce bylo nejen poskytnout žákům relevantní informace, ale také je aktivně zapojit do procesu učení prostřednictvím interaktivních aktivit, práce s grafy a osobního prožitku v simulační hře. Žáci zjistili, že skleníkový efekt je vlastně zázrak a bez něj by byla Země příliš chladná na udržení života. Nicméně, s rostoucím množstvím skleníkových plynů v atmosféře dochází k přehřívání planety, což se stává vážným problémem. Část programu se věnovala osobnímu podílu každého jednotlivce na klimatických změnách. Zamýšleli jsme se nad svým ekologickým otiskem, což zahrnovalo diskusi o energetické spotřebě, udržitelnosti a možných změnách v každodenním životě. Hledání odpovědí na otázku „Jak se mohu zapojit já?“ směřovalo k motivaci pro aktivní přístup k ochraně životního prostředí.

 

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv