Školní družina informuje o zahájení činnosti ve školním roce 2014/2015

autor: | Srp 25, 2014 | Školní aktuality

Školní družina informuje o zahájení činnosti ve školním roce 2014/2015

  • Provoz školní družiny bude zahájen 2. září 2014.
  • Před prvním příchodem dítěte do školní družiny je bezpodmínečně nutné vyplnit a odevzdat vedoucí vychovatelce nebo vychovatelkám 2. stranu zápisního lístku (zde je uveden způsob odchodu dítěte ze školní družiny a oprávněné osoby, které mohou dítě vyzvedávat, návštěvu zájmových oborů lze dopsat dodatečně v průběhu prvního školního týdne). Tuto druhou stranu lze stáhnout zde – Zápisní lístek – soubor .xls, Zapisni listek – soubor .pdf  nebo vyzvednout osobně u vedoucí vychovatelky, vychovatelek nebo v kanceláři školy.
  • Platí pro všechny přihlášené děti na školní rok 2014/2015. Můžete odevzdávat již od 26. srpna, nejpozději však 2. září. Bez vyplněné a odevzdané 2. strany zápisního lístku nebude moci vaše dítě pobývat ve školní družině (jedná se o bezpečnost vašeho dítěte).
  • Informativní schůzka rodičů dětí 1. ročníků proběhne 1. září v 8.30 – 9.00 hodin v učebně přírodopisu v 1. poschodí.
  • Ostatní informace o školní družině naleznete zde na webových stránkách, nebo vám je osobně sdělí vedoucí vychovatelka nebo ostatní vychovatelky.
  • Poplatek za školní družinu prosím uhradíte v průběhu měsíce září, obdržíte lístek s částkou a číslem účtu školy.

Bc. D. Valchařová, vedoucí výchovatelka

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv