Termín jednotné přijímací zkoušky na střední školy aktualizováno 11.5.2020

Termín jednotné přijímací zkoušky byl orgánem MŠMT ČR stanoven pro 4 – leté obory studia na 8. červen 2020 a pro víceleté obory na 9. červen 2020. Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky (v případě nemoci žáka) byl vyhlášen na 23. červen 2020.

Výsledek obrázku pro přijímací řízení na sš