Pozvánka na valnou hromadu spolku

autor: | Lis 8, 2016 | Školní aktuality

Pozvánka

na valnou hromadu spolku

Klub přátel školy při ZŠ Rousínov, která se bude konat ve čtvrtek dne 8.prosince 2016 od 16.30 hodin

ve velkém sále Záložny v Rousínově.

Program:
1. Prezence, zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Změna stanov spolku
4. Volba orgánů spolku
5. Informace o činnosti a hospodaření spolku
6. Různé
7. Diskuze
8. Závěr

V Rousínově dne 7.11.2016

Mgr. Vlasta Škrobová
svolavatel

Účast členů na této valné hromadě je velmi důležitá pro další činnost tohoto spolku.

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv