Školní výlet tříd V.A, V.C

autor: | Kvě 28, 2015 | Školní aktuality

Školní výlet tříd V.A, V.C

Dne 12. 5. 2015 se uskutečnil školní výlet žáků 5. tříd do obce Modrá, která se nachází v sousedství Velehradu, 7 km od Uherského Hradiště. Zde žáci navštívili archeologický skanzen, který představuje podobu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy. Žáci si zde měli možnost prohlédnout kopii obydlí z raného středověku, vidět dávná řemesla – hrnčířství, pekařství nebo kovářství. Vyzkoušeli si také střelbu z luku na terč.

Poté navštívili expozici sladkovodních živočichů a rostlin, kterou tvoří například mokřadní tůňka, akvárium, tůň s vodopádem, expoziční jezero, přírodní koupaliště, mokřad, a interaktivní expozici. Největším zážitkem pro všechny byla návštěva tunelu, který se nachází 3,5 m pod vodní hladinou. Věříme, že si děti z tohoto výletu odnesly nejenom spoustu poznatků, ale i příjemných zážitků. Fotky z výletu najdete zde.

Třídní učitelé 5. tříd

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv