Výsledky zápisu do 1. ročníku

autor: | Čvn 20, 2022 | Provozní informace

Vážení rodiče,

v souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), zveřejňujeme výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2022/23.  Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho zveřejnění, prvním dnem lhůty je den následující po zveřejnění rozhodnutí. Poté nabývá právní moci. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy a rozhoduje o něm KÚ JmK.

V seznamu nemohou být kvůli ochraně osobních údajů uvedena jména, uchazeči jsou zde proto uvedeni pod registračními čísly, která jste obdrželi u zápisu.

Výsledky zápisu zde.

Dodatečný zápis:

č.j. SY8RS, výsledek: zapsán do 1. ročníku

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv