Zápis do školní družiny pro školní rok 2015/2016

autor: | Kvě 18, 2015 | Školní aktuality

Zápis do školní družiny

pro školní rok 2015/2016

Vážení rodiče,
pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo ve školním roce 2015/2016 školní družinu, přihlaste prosím své dítě vyplněním a odevzdáním Zápisního lístku v době od 11. května do 22. května 2015. Zápisní lístek si můžete vyzvednout u vedoucí vychovatelky školní družiny, u ostatních vychovatelek nebo na webových stránkách školy zde. Vyplněný Zápisní lístek (zatím pouze jeho 1. stranu) odevzdejte vedoucí vychovatelce nebo zašlete na emailovou adresu: valcharovad@www.zsrousinov.cz nejpozději do 22. května 2015. Vedoucí vychovatelka přítomna zde na škole denně od 10.30 h do 13.00 h.

V případě naplnění kapacity školní družiny budou přednostně přijaty děti pracujících rodičů a děti, které byly přihlášeny ve výše uvedeném termínu.

Bc. Dagmar Valchařová
vedoucí vychovatelka

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv