Okrskové a okresní turnaje ve florbalu – kategorie H3

V pátek 8. 11. 2019 se v naší sportovní hale uskutečnilo okrskové kolo ve florbalu pro kategorii H3 (mladší chlapci – 6. -7. ročník). Naši hráči si počínali suverénně a postupně porazili všechny své soupeře. Tím si zajistili postup do okresního kola, které se konalo ve středu 20. 11. 2019 taktéž v naší hale. Po úvodním vítězství 5:1 nad ZŠ Slavkov, Komenského nás v boji o postup do finále čekal těžší soupeř, ZŠ Drnovice. Ve vyrovnaném zápase byli nakonec šťastnější hráči Drnovic, kteří tak po těsné výhře 2:1, postoupili do finále. Nás čekalo utkání o třetí místo se ZŠ Bučovice 711. Naši hráči ukázali větší touhu po vítězství, a po výhře 4:3 si na krk pověsili bronzové medaile. Celý turnaj pak vyhrála šťastným gólem v závěrečných vteřinách ZŠ Vyškov, Purkyňova. Naši školu reprezentovali: Ondřej Fiala, Václav Šubrt, Jakub Hráček, Jaromír Kala, Daniel Mrázek, Roman Salcburger, Lukáš Pospíšil, Marek Vintr, Filip Wagner, Lukáš Valehrach, Patrik Sodomka a Marek Grošek.

Martin Havlíček

Školní družina informuje – prosinec 2019

  • 17. nebo 19. prosince: vánoční besídky v jednotlivých družinových odděleních.
  • 18. prosince (středa): 14:00 – 15:00 hodin – Vánoční koncert s malou pohádkou v Záložně. Děti z družiny vyzvedávejte tento den po 15.00 hodině.
  • 20. prosince (pátek): družina bude v běžném provozu.
  • Po vánočních svátcích začne družina pracovat v pondělí 6. ledna 2020.

Přejeme všem krásné a pokojné Vánoce.

Dagmar Valchařová

Mikulášská 2019 – zápisky z Knihy hříchů

Ráno 5.12. jsme se v 7 hodin sešli ve škole a začali se připravovat. Oblékli jsme se do kostýmů Mikuláše a několika čertů a andělů, nalíčili se a nechyběly i společné fotky. Po zvonění na 1. vyučovací hodinu jsme přednostně navštívili třídu paní učitelky Vránové, protože děti po první vyučovací hodině odjížděly. Poté jsme se přesunuli na Tyršovu školu za našimi nejmladšími žáky. Některé děti se na nás těšily, jiné měly velké obavy. Připravily si pro nás mnoho krásných básniček a písniček. Čehož si velice vážíme a děkujeme jim, že tak krásně spolupracovaly.
Po návštěvě všech tříd na Tyršové jsme se přesunuli zpět na Habrovanskou. Tady bych se chtěla zastavit hlavně u 2. stupně. Zatímco děti z 1. stupně výborně poslouchaly, na 2. stupni to bylo mnohem horší. Děti většinou odmítaly spolupracovat, spíše si z nás utahovaly. Čím starší byly, tím horší byly jejich reakce. Tímto bych chtěla všechny žáky 2. stupně za naše následníky poprosit o trochu vstřícnější spolupráci. Opravdu není jednoduché předstoupit před třídu skoro svých vrstevníků a dělat Mikuláše, zatímco ze všech stran slýcháme posměch. Mikulášská nadílka je přece pěkná, česká tradice a určitě by ji všichni nakonec postrádali.
Ale i přesto jsme si mikulášské nadělování a občas i pekelnou melu s řinčením řetězů ve třídách velice užili a rozhodně toho nelitujeme. Radost dětí z 1. stupně nám vše vynahradila. Závěrem chci poděkovat všem pedagogům, kteří se podíleli jak na přípravě(mimo jiné i nahlášení hříšníků), tak i na průběhu akce. Veliké díky patří předsedkyni sdružení rodičů a přátel pekla paní učitelce Vanderkové za nezapomenutelnou spolupráci.
Lucie Šterclová, 9.B

Olympiáda v českém jazyce

V úterý 19.11. 2019 se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Soutěže určené žákům 8. a 9. ročníku se zúčastnilo 23 zájemců. V jazykové části uplatnili soutěžící nejen znalosti nabyté v hodinách, ale i bohatost slovní zásoby, pohotovost, nápaditost,  jazykový cit  a sečtělost.Výsledek obrázku pro olympiáda z čj
V této části dosáhla nejlepšího výsledku Julie Sekaninová. Slohová část prověřovala spisovatelské nadání, fantazii a schopnost se rychle a zajímavě vyjadřovat. Žáci se dověděli téma soutěžní práce (Tomu říkám překvapení) a poté měli 60 minut na to, aby námět ztvárnili po svém v libovolném slohovém útvaru. Za svou práci nejvíce bodů získala Julie Sekaninová a Anna Havlíčková.

Celkové pořadí nejúspěšnějších žáků:
1. Julie Sekaninová 9.A
2. Anna Havlíčková 9.A
3. Anna Hofmanová 9.B a Adam Šlimar 8.B

Julie Sekaninová Anna Havlíčková budou školu reprezentovat v okresním kole Olympiády v ČJ. Budeme držet pěsti, ať se jim podaří dosáhnout pěkného výsledku.

Pro informaci: Zadání a řešení jednotlivých postupových kol pro 45. ročník 2018/2019 OČJ – soubory ke stažení níže:

Soutěž „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“

Tato soutěž je zaměřena na celorepublikovou propagaci chemie na základních školách. Žáci v rámci soutěže musí prokázat patřičné vědomosti z chemie i praktickou zručnost v laboratorním cvičení. Soutěž je finančně podpořena odbornou veřejností a firmami podnikajícími v chemickém průmyslu, a proto je snažení žáků od krajského kola oceněno velmi hodnotnými cenami.Výsledek obrázku pro Soutěž „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“

Na naší škole probíhalo letošní školní kolo pro nadějné chemiky v týdnu od 18.- 22.11. Soutěž byla dobrovolná a přihlášení žáci z 9. ročníku odpovídali na soutěžní otázky v hodině chemie. Téma soutěže se soustředilo hlavně na běžné kovy a jejich vlastnosti, dále na slitiny kovů, jejich reakce a výrobu. Mezi hádanky tentokrát určitě pro žáky patřily specifické názvy jednotlivých úseků výroby oceli i používané nástroje.
Celkově se soutěže zúčastnilo 24 žáků. Do krajského kola do Brna, které se uskuteční 10.12., postupují nejúspěšnější z nich:

1. Marie Černá
2. Tomáš Boba
3. Anna Havlíčková
4. Giulia Zonzin (náhradnice)

Gratulujeme postupujícím a všem ostatním, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme, že zapřemýšleli nad zajímavými a občas záludnými otázkami.

A. Šullová, M. Raclavská