Provoz školy od 12. dubna 2021

autor: | Dub 7, 2021 | Provozní informace

Na základě vládních mimořádných opatření, je od 12. 4. 2021 umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně (1. – 5. ročník) ve školách, za níže uvedených podmínek. 

Výuka bude probíhat v rotačním režimu 

  • První týden (od 12.4.) budou prezenčně (ve škole) vzdělávány třídy: 1.B, 2.A, 3.A, 4.A, 4.B, 5.A a 5.B. Ostatní třídy budou v distančním režimu. 
  • Druhý týden (od 19.4.) budou prezenčně (ve škole) vzdělávány ostatní třídy: 1.A, 1.C, 2.B, 2.C, 3.B, 3.C a 5.C. Ostatní třídy budou v distančním režimu. 

Takto se budou skupiny střídat do odvolání. Žáci to poznají i podle rozvrhu ve Škole online.

Prosíme rodiče, aby nenaléhali na změnu tříd v rotačním režimu, např. kvůli sourozencům. Tento systém je ovlivňován více obecnými faktory, nelze všem vyhovět.

Zakázané činnosti jsou zpěv a sport. Budou nahrazeny jinými aktivitami v rámci vyučování. 

Ochrana dýchacích cest 

Žáci si musí chránit dýchací cesty alespoň tzv. chirurgickou rouškou, nemusí mít respirátor. Škola tyto ochranné prostředky neposkytuje. 

Testování 

Žáci musí ve škole podstoupit 2x týdně POC antigenní test. Testovací dny budou pondělí a čtvrtek. V případě nepřítomnosti žáka v den jeho příchodu do školy. Bude-li žák testován ve středu, ve čtvrtek již nemusí. Testování bude probíhat ve škole, ve třídě, před začátkem vyučování, resp. po příchodu do ranní družiny. Žákům 1. – 3. ročníku mohou asistovat rodiče. 

V případě pozitivního výsledku musí žák do izolace a neprodleně domů. Bude-li jakýkoliv žák pozitivně testován ve čtvrtek, musí do karantény celá třída. Z tohoto důvodu, je-li to možné, doporučujeme rodičům setrvat před školou a vyčkat na výsledek. Bude-li žák testovaný s pozitivním výsledkem, musí rodiče kontaktovat lékaře a podstoupit PCR test. Výsledek testu rodiče neprodleně oznámí škole. O dalším postupu rozhoduje KHS. 

Grafické schéma návazných postupů. 

Výjimky z testování 

Test nemusí podstoupit žák, který: 

doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo POC antigenního testu, provedený na certifikovaném odběrovém místě, ne starší 48 hodin 

doloží certifikát min. zdravotnictví ČR o provedeném očkování, od jehož ukončení uplynulo alespoň 14 dní a žák nemá příznaky onemocnění 

doloží potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů. 

Žák, který nepodstoupí testování a nedoloží potvrzení výše uvedených výjimek, nebude se moci prezenční výuky účastnit. Jeho absence je evidována jako omluvená. Nevzniká mu nárok na distanční výuku, bude mu pouze poskytnuta přiměřená míra podpory. 

Stravování 

Stravování ve škole bude umožněno prezenčně vzdělávaným žákům. V týdnu prezenční výuky budou žáci přihlášeni ke stravování automaticky. V týdnu distanční výuky budou naopak automaticky odhlašováni. Pro distančně vzdělávané žáky umožníme v omezené míře odběr stravy do jídlonosičů. Podrobnosti a organizaci výdeje upravíme dle počtu zájemců. 

Školní družina 

Družina bude v provozu pro prezenčně vzdělávané žáky, a to i družina ranní. 

Druhý stupeň 

Třídy druhého stupně (6. – 9. ročník) pokračuje v současném režimu distančního vzdělávání. 

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv