Konzultační den 26.11. 2019

Konání dalšího konzultačního dne bude 26.11. od 14.00 do 16.30 h. V jeho průběhu budou mít 1. třídy společnou třídní schůzku od 16.00 h.

Vyučující v odpoledním vyučování budou k dispozici po jeho skončení v 15:15 h: Vrtílková J., Nevařilová M., Mertová I, Mikulášková M., Šullová A, Pivečková H., Havlíček M., Škrobová V, Grycová S.

Nepřítomni z důvodu nemoci: Kuneš T., Straňáková M.

Jiné: Boháčková V. – přítomna cca do 15:30 h, Kyjovský J. přítomen cca od 14:30 h.

Volný den (ředitelské volno)

Z důvodu závady na elektroinstalaci vyhlašuje ředitel školy, v souladu s § 24 odst. 2, Zák. 561/2004 Sb. (školský zákon) na den úterý 19. února 2019 volný den (tzv. ředitelské volno) pro žáky na pracovišti Habrovanská.
Ze stejného důvodu nebude v provozu ani školní jídelna.
Pracoviště Tyršova (1. – 3. ročník) bude v provozu normálně, stejně tak školní družina.

Ukončení výuky a činností 21.12.

Poslední školní den budou mít žáci tradičně mírně zkrácený, protože ještě musí napéct cukroví, pomáhat s úklidem a ulovit kapra. Proto:

1. – 3 ročníky končí v 11:20 h, pak se přesunou na oběd (do družiny atd.)

7.A a 8.B končí po 4. vyuč. hodině (11:40 h)

4. – 6. ročníky končí 11:50 h

zbývající třídy 7. a 8. ročníku a 9. ročník končí ve 12:15 h

Ozvěny z třídních schůzek

Přístupové časy do budov školy a přístupy vůbec.

Princip přístupu a orientační časy jsou vysvětleny v předchozím příspěvku. A proč nemůžou děti do školy mezi 7:20 – 7:30 h? Budova školy je zpřístupněná od 7:30 h, kdy je také zajištěn dohled nad žáky. Čas 7:20 h je poslední, kdy se děti dostanou do „ranní družiny“. Pozdější vstup (např. 7:25 h) nemá s činností ranní družin prakticky nic společného a např. je také provázen obecným nešvarem, že s malým prvňákem proleze „velký“ třeťák, který do družiny nechodí a je tam prostě jen dřív. A pak neustále hledáme schované cvičky, popř. se učitelé „baví“ důsledky jiných vtípků vylíhlých v nudících se hlavičkách, posedávajících bez dohledu v šatně či kdekoliv. A důsledky případného úrazu ve škole bez pedagogického  dohledu nechci ani domýšlet. Při nejlepší vůli se vždy vynoří nějaké proti, toto se zdá být funkčním kompromisem, čas ukáže.

A jak je to na jiných školách? Většina škol je zpřístupněna dle zákona 20 min před zahájením výuky. Pokud mají ranní provoz, zpravidla posledních 15 minut už „zavírají“. Pro nás by to znamenalo „zavřeno“ od 7:15 do 7:40 h. Tak snad těch našich 9 min 59 s případného, výjimečného čekání, je stravitelných.

Proč nemají přístup do budov školy i rodiče „nedružinových“ dětí?

Mají přístup, kdykoliv mají důvod. Např. na konzultační dny a třídní schůzky budou budovy školy otevřené automaticky. Potřebujeme-li něco osobně řešit mimo tyto dny (a to je zřídka) s vyučujícími popř. s vedením školy, je nutná domluva času schůzky mezi nimi, a to zásadně mimo dobu výuky.  A v případě potřeby (rovnátka či jiný lékař, nebo jiný nutný důvod), zapomenou-li rodiče děti omluvit, jsou u vchody zvonky na kancelář, zástupce, ředitele, aj.

Nic však není předem odmítáno, vyzkoušejme si to takto a pak si povíme, zda je třeba nějaká změna a jaká.

Platby za pomůcky vidíme se zpožděním.

Smyslem jednorázové (v ideálním případě) platby za pomůcky apod. bylo usnadnit administraci s neustálým vybíráním padesátikorun na bruslení, na vodovky, na kouzelníka a na kdeco. To se myslím povedlo a je to poměrně unikátní, jednoduchý a naprosto transparentní systém. Škola však nemá nástroje na poskytování on-line peněžních služeb jako banky. Tato aktivita, která znamená pro rodiče i učitele jakýsi komfort a vyřešení protizákonného schovávání peněz v šuplících a třídních fondech, stojí na excelové tabulce kterou vyplňují učitelé a zpracovávají účetní a jednou za čas (tzn. za měsíc) se udělá čára a po měsíční uzávěrce se zveřejní  stav financí. A protože jste vložili peníze na účet např. 3. srpna (což je na velkou pochvalu rodičům), zdá se Vám doba do uzávěrky a zveřejnění dlouhá. Navíc je září komplikované startem celého školního procesu a letos obzvlášť potížemi se zaváděním elektronického přístupového a stravovacího systému. Pokud se objektivně ohlédneme zpět, tak jste zpětnou vazba prakticky žádnou neměli. Od října to budeme stíhat dříve, ale častěji než jednou za měsíc to prosím nechtějte, máme přebujelé povinné administrativy ažaž.

Děkuji, pokud jste dočetli až sem.