Složení nové školské rady

Dne 28.11. t.r. se měly konat volby zástupců rodičů do školské rady. Protože ve stanoveném termínu nebyli navrženi žádní kandidáti, byli po vzájemné dohodě, v souladu se zákonem, tito zástupci jmenováni ředitelem školy.

Školská rada bude v letech 2017 – 2020 pracovat ve složení:

Zástupci rodičů: Blanka Musilová, Romana Musálková

Zástupci pedag. pracovníků: Mgr. Petra Vazačová, Mgr. Lucie Segeďová

Zástupci zřizovatele: Ing. Eliška Škrobová, Petra Hrachovinová

Konzultační den 28. listopadu

Připomínáme konzultační den, který se koná v úterý 28. 11. 2017 od 14:00 do 16:30 hod.

Vyučující v odpoledním vyučování budou k dispozici po jeho skončení: M. Havlíček, I. Mertová, M. Sekaninová.

Omluveni pro tento den: J. Hýzl, M. Nevařilová, H. Pivečková, E. Smejkalová, E. Trněná (projekt Motýl), J. Kyjovský

Výsledek obrázku pro konzultace

rodice vitani

Konzultační den 19. října

Vážení rodiče,

připomínáme konání konzultačního dne ve čtvrtek 19. října od 14 h do 16.30 h.

Vyučující v odpoledním vyučování budou k dispozici po jeho skončení.

Mgr. Čáslavová, Mgr. Sekaninová pouze do 15.30 h.

V případě potřeby lze domluvit individuální konzultaci kdykoliv.

Od 16 h budou v učebně přírodopisu podány informace rodičům žáků 9. ročníku o volbě povolání a předtančení polonézou na školním plese.

Informace o volbách do školské rady.

 • Termín konání voleb: 28.11.2017 od 10.00 do 16.30 hodin (konzultační den).
 • Místo konání: budova ZŠ Rousínov, Habrovanská 312/3, 1.patro, kancelář školy.
 • Složení: Školská rada při ZŠ Rousínov má 6 členů. Dva jmenuje zřizovatel, dva členy volí pedagogičtí pracovníci a 2 členy volí zákonní zástupci žáků
 • Návrhy kandidátů: Kandidáty lze navrhovat v kanceláři školy u členky volební komise p. Smejkalové do 20.10.2017 do 10.00 h. Návrh musí být písemný a musí v něm být uvedeno: jméno, příjmení a bydliště kandidáta i navrhovatele a souhlas kandidáta s kandidaturou. Přítomný člen volební komise opatří návrh datem a časem podání.
 • Zveřejnění kandidátek: od 1.11.2017 na webu školy.
 • Předání zápisu o výsledcích voleb zřizovateli a zvoleným kandidátům – do 6.12.2017.
 • První zasedání školské rady svolá ředitel školy do 6.1.2018.

Kompetence školské rady zde.

Ozvěny z třídních schůzek

K některým diskusním bodům na třídních schůzkách:

 1. Požadavek rodičů zakázat používání mobilních telefonů i o přestávkách

  Zakázat lze, ale uhlídat a kontrolovat ne. Navíc by se musela stanovit sankce (jako za jiné porušení školního řádu). Dokážete si představit důtku za používání mobilního telefonu? I když je jasné, že telefon slouží dětem hlavně pro zábavu, v případě použití navzdory zákazu budou tvrdit, že si hledají známku z písemky, informaci do dějepisu nebo odjezd autobusu.

  Vzhledem k tomu, že ve vyučování je používat nesmí (až na výjimky schválené učitelem), o přestávkách jej chcete zakázat a jiná doba než hodina a přestávka ve škole prakticky není, řešení je jednoduché: nechat telefony doma.

 2. Zdržení a rušení výuky během stavbebních prací na Tyršově

  Se zhotovitelskou firmou je dohodnuto maximální omezení rušivých elementů. Něco se však strpět musí, společně se snažíme, aby obtěžující vlivy byly co nejmenší. Ke zdržení vyučování nedochází. Největší problém je prodloužení termínu opravy tělocvičny, snažíme se pro TV využívat venkovní prostředí a během října by to mělo být dokončené.

 3. Dojíždění do Olšan (a Habrovan)

  Požadavku na dřívější ukončení výuky ve dnech, kdy vyučovací den končí v 11.40 h nelze vyhovět. Autobus má odjezd v 11:37 od školy, praktickou aplikaci teorie relativity zatím nezvládají ani v NASA. Než si žáci po vyučování spakují aktovky, vystojí frontu do jídelny a poctivě sní oběd i s polévkou, najdou svoje boty, bude 12:20 h. Další autobus jede ve 12:40 h.

 4. Způsob omlouvání absence

  Absenci prosím omlouvejte v elektronické třídnici. Je to pro nás jednoznačný doklad, že tak činí rodiče, navíc to zjednodušuje administraci. V nutném případě, např. když si ráno vzpomenete, že dítě musí ve 12 hodin k zubaři, není problém toto provizorně omluvit např. na nějakém lístku, který žák předá třídnímu učiteli a dodatečně omluvíte výše uvedeným způsobem. Pokud si rodiče přejí, aby žák odešel ze školy sám, bez doprovodu, vždy to musí být uvedeno!