Školní družina informuje – prosinec 2019

  • 17. nebo 19. prosince: vánoční besídky v jednotlivých družinových odděleních.
  • 18. prosince (středa): 14:00 – 15:00 hodin – Vánoční koncert s malou pohádkou v Záložně. Děti z družiny vyzvedávejte tento den po 15.00 hodině.
  • 20. prosince (pátek): družina bude v běžném provozu.
  • Po vánočních svátcích začne družina pracovat v pondělí 6. ledna 2020.

Přejeme všem krásné a pokojné Vánoce.

Dagmar Valchařová

Konzultační den 26.11. 2019

Konání dalšího konzultačního dne bude 26.11. od 14.00 do 16.30 h. V jeho průběhu budou mít 1. třídy společnou třídní schůzku od 16.00 h.

Vyučující v odpoledním vyučování budou k dispozici po jeho skončení v 15:15 h: Vrtílková J., Nevařilová M., Mertová I, Mikulášková M., Šullová A, Pivečková H., Havlíček M., Škrobová V, Grycová S.

Nepřítomni z důvodu nemoci: Kuneš T., Straňáková M.

Jiné: Boháčková V. – přítomna cca do 15:30 h, Kyjovský J. přítomen cca od 14:30 h.