Konzultační den a třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme Vás na konzultační den, který se koná ve středu 25. května 2022 v době od 14:00 do 16:30 hodin. Během KD se uskuteční společné třídní schůzky některých tříd:

  • třída 6.D v 16:00 h.
  • třída 6.B v 16:30h.
  • třídy 2.A, B, C v 16:00 h

Třídy 1.B a 2.B budou mít také společnou třídní schůzku, a to ve čtvrtek 26.5. v 16 hodin.

Rozhodnutí o přijetí

Ředitel ZŠ Rousínov, okr. Vyškov, v souladu se zákony 561/2004 Sb. a 67/2022 Sb. rozhodl o přijetí žáků, kteří jsou v přijímacím řízení evidováni pod čísly jednacími:

od 18. 5. 2022

591/2022

od 4.  5.  2022

536/2022

538/2022

4.  4.  2022

256/2022

257/2022

259/2022

261/2022

263/2022

265/2022

271/2022

287/2022

289/2022

296/2022

319/2022

321/2022

372/2022

Výsledky zápisu do 1. ročníku

Vážení rodiče,

v souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), zveřejňujeme výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2022/23.  Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho zveřejnění, prvním dnem lhůty je den následující po zveřejnění rozhodnutí. Poté nabývá právní moci. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy a rozhoduje o něm KÚ JmK.

V seznamu nemohou být kvůli ochraně osobních údajů uvedena jména, uchazeči jsou zde proto uvedeni pod registračními čísly, která jste obdrželi u zápisu.

Výsledky zápisu zde.

Zápis do školní družiny pro šk. r. 22/23 pro stávající žáky

Zájemce o školní družinu v příštím školním roce prosím o vyplnění a odevzdání zápisního lístku (musí se vyplnit každý školní rok nový, kroužky zde doplníte opět až v září). Prosím vytisknout oboustranně. Zápisní lístek si můžete vyzvednout u svých vychovatelů, nebo stáhnout na webových stránkách školy – Pro rodiče – Formuláře nebo  zde.

Zápis bude probíhat ve dnech 11. 4. – 22. 4. 2022.

Způsob odevzdání:

  • osobní odevzdání vedoucí vychovatelce nebo svému vychovateli v družině
  • datová schránka školy fbtgj48
  • poštovní schránka u zadního vchodu školy na Habrovanské (vedle vchodu do tělocvičny)
  • zaslání na e-mail valcharovad@zsrousinov.cz (zápisní lístek musí být podepsán, v žádném případě neposílejte fotografie!!! )

Termín odevzdání: do 22. dubna 2022. V případě naplnění kapacity družiny budou mít přednost mladší děti. Žáci stávajících 3. ročníků budou přijati jen pokud bude volné místo.

Děkuji za spolupráci.

Bc. Dagmar Valchařová, vedoucí vychovatelka