Den otevřených dveří

Den otevřených dveří ZŠ Rousínov na pracovišti Tyršova se bude konat ve čtvrtek 13. června od 14:00 do 17:00 h. Prohlédnout si můžete učebny prvního stupně a školní družiny, pro děti jsou připraveny hravé školní aktivity. Na dotazy rodičů odpoví vedení školy v 15.30 h. a 16:30 h. ve třídě III. A.

Konzultační den 11. 4. 2019

Zveme rodiče na kozultační den ve čtvrtek 11. 4. 2019 od 14:00 do 16:30h. Ve třídách V.B; III.A; III.B; III.C proběhnou v rámci konzultací od 16:00 h. společné třídní schůzky. Vyučující v odpoledním vyučování budou k dispozici po jeho skončení.

Konzultace

Zápis do školní družiny pro školní rok 2019/2020

Zápis do školní družiny pro školní rok 2019/2020 bude probíhat v době od 10. dubna do 18. dubna 2019, a to vyplněním a odevzdáním Zápisního lístku v tomto termínu.

Zápisní lístek si můžete vyzvednout u vedoucí vychovatelky školní družiny, ostatních vychovatelů nebo stáhnout zde (doc, pdf) nebo ve formulářích zde (vytiskněte prosím oboustranně). Vyplněný Zápisní lístek (zatím bez kolonky zájmové obory a kroužky) odevzdejte vedoucí vychovatelce nebo zašlete na emailovou adresu: valcharovad@zsrousinov.cz nejpozději do 18. dubna 2019.
!!! Nový Zápisní lístek musí být vypsán i pro stávající žáky školní družiny!!!

Bc. Dagmar Valchařová

Výsledek obrázku pro zápis do 1 tříd