Informace pro rodiče budoucích prvňáků

Třídy 1. ročníků 2019/2020 budou umístěny na pracovišti ZŠ na ulici Tyršova. Informace týkající se výuky budou rodičům sděleny na začátku září, zatím prosíme pouze o obstarání následujících pomůcek:

  • aktovka, pouzdro
  • přezůvky v plátěném pytlíku (děti přihlášené na obědy a do družiny 2x)
  • cvičební úbor (tričko, trenýrky, cvičky – vše v plátěném pytlíku, plavky, koupací čepice)
  • pastelky – základní barvy v pouzdře
  • trojhranná tužka 3x (č. 2)
  • tuhé lepidlo – tyčinka Kores (velká)

Ostatní pomůcky zakoupí po dohodě s rodiči škola.

Školní rok 2019/2020 začíná v pondělí 2. září 2019, seznamy dětí budou od 29. 8. 2019 k nahlédnutí v budově na ulici Habrovanská. První den si děti přinesou pouze aktovku a přezůvky v plátěném pytlíku.

Školní družina – informace o přijetí do školní družiny pro šk. r. 2019/2020

Všechny děti ze současných 1. a 2. tříd a taktéž všichni budoucí prvňáčci, jejichž rodiče odevzdali k dnešnímu dni zápisní lístek, jsou přijati do družiny pro příští školní rok 2019/2020. Z důvodu naplněné kapacity nejsou do družiny přijaty děti ze současných 3. tříd. Děkujeme za pochopení.

Dagmar Valchařová, (valcharovad@zsrousinov.cz), vedoucí vychovatelka ŠD

Školní družina – informace pro budoucí prvňáčky

Informativní schůzka s rodiči se uskuteční v pondělí 2. září 2019 během zahájení školního roku v budově školy na Tyršové.
Do družiny bude třeba pro děti opatřit přezůvky (2x), oblečení na pobyt venku (na převlečení).
Těšíme se na vás, společnými silami určitě všechno v klidu zvládneme.

Dagmar Valchařová, (valcharovad@zsrousinov.cz), vedoucí vychovatelka ŠD

Výsledek obrázku pro školní družina

Školní družina – informace o konci školního roku

Školní družina bude v běžném provozu do čtvrtku 27. června 2019 (v tento den si děti odnesou veškeré věci, které mají v družině v šatně). V pátek 28. června odchází děti po předání vysvědčení domů (jejich odchod si již zajistí rodiče). V průběhu letních prázdnin nebude družina v provozu. Činnost školní družiny bude zahájena v úterý 3. září 2019.

Přeji všem krásný prázdninový čas.

Dagmar Valchařová

Související obrázek

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků a nově přijatých žáků

Ke vstupu do budov ZŠ a odebírání obědů ve školní jídelně je ve škole zaveden čipový systém. Pokud máte čip ke vstupu do MŠ nebo ZUŠ Rousínov, můžete si jej ponechat, na začátku školního roku Vám bude aktivován v ZŠ. V případě, že bude Vaše dítě navštěvovat školní družinu, pořiďte čip i pro osobu, která bude dítě z družiny vyzvedávat. Dětem je také možné objednat ISIC průkaz, který funguje stejně. Formuláře k objednání budou vytištěné k dispozici na Dni otevřených dveří dne 13. 6. 2019 na Tyršově, můžete si jej vytisknout i zde. Žádost o vydání průkazu prosím vyplňte, podepište a přineste do kanceláře školy nejpozději do 28. 6. 2019. Průkazovou fotografii žáka v digitální podobě můžete pořídit sami a poslat na e-mail smejkalovas@zsrousinov.cz, nebo přinést spolu s žádostí v papírové podobě (na zadní straně se jménem dítěte). Fotografie bude následně přiřazena k žákovi ve školním informačním systému, přes který proběhne objednávka průkazů. Hotový průkaz Vám bude vydán na začátku nového školního roku, kdy dostanete také pokyny k platbě za průkaz.

S případnými dotazy se můžete obracet na Mgr. Lucii Mikulčíkovou (e-mail: mikulcikoval@zsrousinov.cz, tel. +420 778 433 705)

Výsledek obrázku pro informace