Odpovědi a upozornění na některé dotazy o kartách ISIC.

  • Dětem jsou karty vydávány max. na 5 let, podmínkou je docházka do ZŠ Rousínov. Tzn., že např. současní osmáci si „naši“ ISIC kartu užijí jen 1 rok, na střední škole již ne. Zvažte tedy efektivitu, zda nepořídit jen „obyčejný“ čip na MÚ. Na vydávání obědů a vstup do školy funguje stejně.
  • Rodičům tento typ karet nemůže být vydáván, jsou určeny pouze pro žáky, studenty a zaměstnance škol. To jsou podmínky provozující firmy GTS Alive. Rodiče mohou mít „obyčejný čip“ (proti záloze na pokladně MÚ, ale asi až tak během prázdninových měsíců). Nejvíce jej rodiče využijí zřejmě v MŠ, popř. při vyzvedávání dětí ze školní družiny. Pro výjimečný přístup do školy v jinou dobu bude sloužit elektronický vrátný u vchodů.
  • Dvě zaměstnankyně mají příjmení Smejkalová. Žádosti o vydání ISIC karty eviduje SYLVA Smejkalová – účetní v kanceláři školy (1. patro), nikoliv Eva Smejkalová, která je učitelkou.
  • Vhodná fotografie může být i vhodná „papírová“ (např z vánočního fotografování). Oskenujeme, vrátíme.

Organizace závěrečného týdne školního roku

Informace k organizaci činností ve škole v závěru školního roku (od 25.6.):
Výuka a další činnosti s dětmi (dohled) končí nejdříve: 1. – 3 ročník v 11.30 h (následuje družina), 4. – 6. ročník ve 12.00 h, 7. – 9. ročník ve 12.20 h. Uvedené časy mohou být ovlivněny programy (branný den, florbalový turnaj), tzn. že se bude končit později.
Oběd v den vydání vysvědčení bude vydáván cca od 9 do 12 hodin. Kdo si jej chce odhlásit, musí nejpozději v úterý 26.6.
Pro stravování v příštím školním roce je nutné se opět přihlásit (není to automatické). Bližší pokyny a přihláška je na webu školy nebo u vedoucí ŠJ.
Provoz družiny končí ve čtvrtek 28.6.
Nevyzvednutá vysvědčení budou v kanceláři školy. Vydána mohou být pouze žákovi nebo zákonnému zástupci.

Elektronický docházkový a stravovací systém (nejen) v ZŠ

Vážení rodiče,

v těchto dnech děti přinesou domů informace o možnostech přístupu do rousínovských škol od příštího školního roku pomocí jednotného elektronického systému. Věnujte tomu prosím náležitou pozornost, je to velmi důležité např. pro objednávky a výdej obědů od příštího školního roku. Dovolte malá upřesnění:
1. Čip bude pro žáky nezbytný pro výdej oběda a pro vstup do školy po 8.00 h, kdy bude škola uzamčena (např. po návštěvě lékaře). Není však nutná karta ISIC (ze školy), stačí „obyčejný“ čip (z MÚ). Je to na Vašem uvážení. Obojí funguje stejně, karta má širší využití (a je dražší)
2. Úhrada karty ISIC je nanejvýš vhodná bezhotovostně, stejným způsobem jako pomůcky. Manipulace s větší hotovostí je pro školu problematická. Pokud nemáte dostatečný zůstatek na „školním žákovském účtu“, prosím zajistěte včas.
3. Žádosti o vydání karty ISIC neposílejte přes třídní učitele, ale přineste či pošlete do kanceláře školy p. Smejkalové, i s vhodnou fotografií v elektronické podobě (např. na flash disku apod.). Žádost děti přinesou, lze ji stáhnout z webových stránek školy (Pro rodiče – Formuláře).
V případě dotazů se obracejte na vedení školy, nejlépe na ředitele. Opakující se dotazy zveřejníme na webu.