Volný den 1. února 2018

V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb. vyhlašuje ředitel ZŠ Rousínov, okr. Vyškov z organizačních důvodů pro den čtvrtek 1. února 2018 volný den (tzv. ředitelské volno). V nutných případech bude ve škole zajištěn náhradní program pro žáky 1. stupně, případný požadavek předejte prostřednictvím třídního učitele nejpozději v pátek 26. ledna.

Složení nové školské rady

Dne 28.11. t.r. se měly konat volby zástupců rodičů do školské rady. Protože ve stanoveném termínu nebyli navrženi žádní kandidáti, byli po vzájemné dohodě, v souladu se zákonem, tito zástupci jmenováni ředitelem školy.

Školská rada bude v letech 2017 – 2020 pracovat ve složení:

Zástupci rodičů: Blanka Musilová, Romana Musálková

Zástupci pedag. pracovníků: Mgr. Petra Vazačová, Mgr. Lucie Segeďová

Zástupci zřizovatele: Ing. Eliška Škrobová, Petra Hrachovinová