Konzultační den 10. 10. 2019

Zveme všechny rodiče a zákonné zástupce na konzultační den, který se koná ve čtvrtek 10. 10. 2019 od 14:00 do 16:30h.

Vyučující v odpoledním vyučování budou k dispozici po jeho skončení:

Na KD nebudou přítomni: J. Kyjovský, V. Škrobová, Z. Vanderková, Y. Kalábová, V. L. Boháčková

Po skončení odpoledního vyučování v 15:15 h budou k dispozici T. Kuneš, S. Grycová, M. Mikuášková, J. Hýzl a J. Tvrdík. M. Raclavská od 14:30 do 16:00 h.

V 16:00 h bude v učebně přírodopisu společná schůzka zákonných zástupců žáků 9. ročníku ohledně volby a přijímání na SŠ. Poté budou následovat informace ohledně nácviku polonézy.

Třídní schůzky

 Datum  Čas začátku  Poznámka k třídním schůzkám
 5. 9. 2019, čtvrtek
 16:00 h  1. ročník
 12. 9. 2019, čtvrtek
 16:00 h  2.- 5., 7.- 9. ročník
 12. 9. 2019, čtvrtek
 16:00 h  6. ročník – informace o adaptačním pobytu Motýl. Třídy 6.A,B v učebně přírodopisu (1. patro vlevo), 6.C,D v hudebně (3. patro vpravo).

Po skončení navazuje zbývající program třídních schůzek 6. r. v jednotlivých kmenových třídách (cca v 16:30h).

Informace k zahájení školního roku

Školní rok 2019/2020 začíná v pondělí 2. září 2019, v 8:00 hodin, seznamy dětí 1. ročníku budou od 29. 8. 2019 k nahlédnutí v budově na ulici Habrovanská. První den si děti přinesou pouze aktovku a přezůvky v plátěném pytlíku.

Upozorňujeme na probíhající rekonstrukci ul. Tyršova a na ztížený přístup do budovy. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti. Autem nelze k budově přijet! Po dohodě s městskou policií bude tento den dopoledne tolerováno bezplatné parkování na náměstí.

Předpokládaný konec činností 2. září: 1. ročník cca 8:45 h, ostatní ročníky cca 9:40 h. Obědy budou vydávány již od 10 h do 13 h.

Družina bude v provozu od 3.9.

Třídy 1. ročníků 2019/2020 budou umístěny na pracovišti ZŠ na ulici Tyršova. Informace týkající se výuky budou rodičům sděleny na začátku září, zatím prosíme pouze o obstarání následujících pomůcek:

  • aktovka, pouzdro
  • přezůvky v plátěném pytlíku (děti přihlášené na obědy a do družiny 2x)
  • cvičební úbor (tričko, trenýrky, cvičky – vše v plátěném pytlíku, plavky, koupací čepice)
  • pastelky – základní barvy v pouzdře
  • trojhranná tužka 3x (č. 2)
  • tuhé lepidlo – tyčinka Kores (velká)

Ostatní pomůcky zakoupí po dohodě s rodiči škola.

Přehled umístění tříd:

  • Pracoviště Tyršova: 1 .A, B, C, 2. A, B, C, 3. A, B, 4. C
  • Pracoviště Habrovanská: ostatní třídy

Informace pro rodiče o použití elektronických čipů

Ke vstupu do budov ZŠ a odebírání obědů ve školní jídelně je ve škole zaveden čipový systém. Pokud máte čip ke vstupu do MŠ nebo ZUŠ Rousínov, můžete si jej ponechat, na začátku školního roku Vám bude aktivován v ZŠ (pro vstup) a ve školní jídelně (pro odběr oběda). Je tedy nutné provést počáteční aktivaci na obou místech. V případě, že bude Vaše dítě navštěvovat školní družinu, pořiďte čip i pro osobu, která bude dítě z družiny vyzvedávat. Dětem je také možné objednat ISIC průkaz, který funguje stejně. Formuláře k objednání můžete vytisknout zde. Žádost o vydání průkazu prosím vyplňte, podepište a přineste do kanceláře školy nejpozději do 28. 6. 2019. Průkazovou fotografii žáka v digitální podobě můžete pořídit sami (upřednostňujeme) a poslat spolu s informací, o kterého žáka se jedná, na e-mail mikulcikoval@zsrousinov.cz. Lze přinést spolu s žádostí v papírové podobě (na zadní straně se jménem dítěte). Fotografie bude následně přiřazena k žákovi ve školním informačním systému, přes který proběhne objednávka průkazů. Hotový průkaz Vám bude vydán na začátku nového školního roku, kdy dostanete také pokyny k platbě za průkaz.

S případnými dotazy se můžete obracet na Mgr. Lucii Mikulčíkovou (e-mail: mikulcikoval@zsrousinov.cz, tel. +420 778 433 705)

Výsledek obrázku pro informace

Školní družina – informace pro budoucí prvňáčky

Informativní schůzka s rodiči se uskuteční v pondělí 2. září 2019 během zahájení školního roku v budově školy na Tyršově ul.
Do družiny bude třeba pro děti opatřit přezůvky, oblečení na pobyt venku (na převlečení).
Těšíme se na vás, společnými silami určitě všechno v klidu zvládneme.

Dagmar Valchařová, (valcharovad@zsrousinov.cz), vedoucí vychovatelka ŠD

Výsledek obrázku pro školní družina