Informace k přihlášení do školnímu Office 365 a Teams

Vážení rodiče a žáci,

informujeme vás a připomínáme o přihlášení do cloudového školního systému MS Office 365 pro žáky a možnosti stáhnutí desktopové aplikace MS Office 365 (video k instalaci a odkaz níže) do HW zařízení, žáci si po instalaci přihlásí svým školním žákovským e-mailem a heslem a také je možnost stáhnout si desktopovou aplikaci Teams do vašeho HW zařízení viz odkazy níže.

Nově příchozí žáci a žáci 1. tříd a třídy 6.D, kteří mají již aktivovaný a vytvořený žákovský přístup do školního systému Škola Online přes obdržený PIN, mají také vytvořen do 24 hod. i žákovský školní účet do cloudového školního systému Office 365 a aplikace Teams. Zprávu o aktivaci a přístupu do žákovského účtu v Office 365 mají žáci ve zprávách v systému Škola Online. Zprávu obdrží žáci přímo do zpráv od Školy Online s předmětem Byly Vám aktivovány služby Office 365 , ve zprávě budete mít informační text a žákovský e-mail a heslo  (pozor heslo zadáváte bez uvozovek ve zprávě), kterým se přihlásíte do Office 365 a do aplikace Teams, která slouží pro online výuku při distanční formě výuky.

Odkazy pro žáky:

Pokud žáci zapomněli a nebo si již nepamatují heslo k přihlášení do školního Office 365 a aplikace Teams z loňského roku nebo máte nějaký jiný problém s přihlášení do Office 365 a aplikace Teams, kontaktujte mě prosím na e-mail kunest@zsrousinov.cz. Děkuji.

S pozdravem
T. Kuneš

Nejbližší třídní schůzky a konzultace – aktualizováno (nepřítomní učitelé)

Zveme rodiče na nejbližší třídní schůzky a konzultace ve dnech (aktualizováno – nepřítomní učitelé):

  • pondělí 18. 10. 2021, v 16:00 h, společné třídní schůzky pro 1. ročník
  • středa 20. 10. 2021, od 14:00 do 16:30 h, konzultační den (pro individuální konzultace) pro 2. – 9. ročník.

Z důvodu nemoci budou nepřítomni tito učitelé:

Iva Mertová, Martina Straňáková, Jana Vrtílková, Eva Smejkalová.

Individuální konzultaci lze též sjednat po vzájemné domluvě kdykoliv s konkrétním vyučujícím.

Informace k přihlášení do systému Škola OnLine

Vážení rodiče a žáci,

informujeme vás o přístupu do školního systému Škola Online, který škola používá. Rodiče nově příchozích žáků obdrželi elektronicky do e-mailu informace k přihlášení do systému s PINem pro sebe a své děti a někteří od svých třídních učitelů dostali informace k přihlášení pro žáky v papírové formě. Ostatní žáci a rodiče mají přístupy z loňského roku. V odkazech níže naleznete odkaz k přístupu do systému, který je i na webových stránkách školy v hlavním menu pod ONLINE ŠKOLA, dalé naleznete níže odkaz ke stáhnutí aplikace do chytrého telefonu, odkaz na příručky a úkázkové video k systému.

Přístup do systému Škola OnLine:

Odkaz na stažení aplikace Škola OnLine do chytrého telefonu:

Odkaz k uživatelské příručce k systému Škola OnLine::

Odkaz na videa k systému Škola OnLine:

Doplňující informace k testování na začátku školního roku

Vážení rodiče, žáci, 

pokud se žák bude testovat vlastním testem (schváleným dle seznamu – odkaz zde), je nutné, aby si přinesl návod, popř. obal, ze kterého bude jasné, o jaký výrobek se jedná (název či jiné označení). Toto musíme evidovat. 

Pokud žák prodělal během prázdnin nemoc Covid-19, nemáme toto evidované. Proto prosím doložte potvrzení zdravotnického zařízení, či lékaře. Na tyto žáky se vztahují výjimky z testování. Podobně – pokud budou mít k 1. září platný antigenní test (ne starší 72 hodin) nebo PCR test (ne starší 7 dnů). Certifikáty lze doložit i elektronicky, např. nahlédnutím do mobilu. Pokud toto budete dokládat ještě v srpnu, tak p. Zezulkové v kanceláři školy. Pokud až v průběhu školního roku, tak přímo třídnímu učiteli. Stejný postup bude v případě ukončeného očkování. 

Bude-li mít žák ve škole výsledek testu pozitivní, musí odejít domů. Pokud rodiče udělí souhlas, může odejít bez doprovodu. Souhlas nemá předepsanou formu, musí z něj být jasné, o kterého žáka se jedná. Můžete využít i vzor, který je na webových stránkách školy pod tímto odkazem. 

Děkujeme za pochopení.

Školní družina informuje o zahájení školního roku

  • Všechny děti, včetně dětí 4. ročníků, které odevzdaly od dubna 2021 k dnešnímu dni zápisní lístek, jsou přijaty do družiny pro tento školní rok.
  • Provoz družiny bude zahájen 2. září 2021, včetně ranní družiny (od 6.45 h). Pokud budou starší děti v tento den odcházet samy, musí mít v zápisním lístku vypsané samostatné odchody!
  • Rozdělení dětí do jednotlivých oddělení bude vyvěšeno ve vchodu školy na Tyršovce od 30. srpna 2021.
  • Družinové informace pro děti 1. ročníků budou rodičům předány vychovatelem 1. září 2021 ve škole na Tyršové.
  • Úhrada za družinu musí být provedena do konce září 2021. Podklady obdržíte od svých vychovatelů během prvního týdne.

Přeji všem pohodové zahájení školního roku a těším se na dobrou spolupráci.

Dagmar Valchařová, vedoucí ŠD