Nový stravovací systém iCanteen – aktualizováno!

Dobrý den,

spustili jsme nový stravovací systém společnosti Z-WARE.cz nazvaný iCanteen. Odkaz do systému najdete přímo v hlavní menu web stránek školy zsrousinov.cz pod název i-Jídelna. Před přihlášením do systému najdete v levé části aktuální jídelníček školní jídelny a v právé části je přihlašovací menu do systému. Přihlašovací login a heslo by mělo zůstat stejné u „starých“ strávníků, tj. u těch, kteří byli přihlášeni již v minulém školním roce. „Noví“ strávníci, kteří se přihlásili ke stravování až od září (nejčastěji to budou prvňáci a nově příchozí šesťáci), dostanou s největší pravděpodobností nové přístupové údaje. Vše bude řešeno ve škole, třídní učitelé dětem tyto údaje rozdají během několika dnů.

Pokud přesto budete mít problém s přihlášením do systému kontaktujte prosím vedoucí školní jídelny p. Bc. Lenka Bartoškovou, e-mail: bartoskoval@zsrousinov.cz, telefon:+420 517 370 030.

Konzultační den 18. 10. 2018

První kozultační den pro šk. rok 2018/2019 proběhne ve čtvrtek 18. října 2018
od 14:00 do 16.30 h.

Odlišná přítomnost:

  • E. Smejkalová od 16:00 h (domluvené schůzky)
  • J. Kyjovský, T. Kuneš do 15:30 h
  • Učitelé, kteří mají odpolední vyučování, budou k dispozici až po jeho skončení

Popř. kontaktujte telefonicky, e-mailem,….

rodice vitani

Ozvěny z třídních schůzek

Přístupové časy do budov školy a přístupy vůbec.

Princip přístupu a orientační časy jsou vysvětleny v předchozím příspěvku. A proč nemůžou děti do školy mezi 7:20 – 7:30 h? Budova školy je zpřístupněná od 7:30 h, kdy je také zajištěn dohled nad žáky. Čas 7:20 h je poslední, kdy se děti dostanou do „ranní družiny“. Pozdější vstup (např. 7:25 h) nemá s činností ranní družin prakticky nic společného a např. je také provázen obecným nešvarem, že s malým prvňákem proleze „velký“ třeťák, který do družiny nechodí a je tam prostě jen dřív. A pak neustále hledáme schované cvičky, popř. se učitelé „baví“ důsledky jiných vtípků vylíhlých v nudících se hlavičkách, posedávajících bez dohledu v šatně či kdekoliv. A důsledky případného úrazu ve škole bez pedagogického  dohledu nechci ani domýšlet. Při nejlepší vůli se vždy vynoří nějaké proti, toto se zdá být funkčním kompromisem, čas ukáže.

A jak je to na jiných školách? Většina škol je zpřístupněna dle zákona 20 min před zahájením výuky. Pokud mají ranní provoz, zpravidla posledních 15 minut už „zavírají“. Pro nás by to znamenalo „zavřeno“ od 7:15 do 7:40 h. Tak snad těch našich 9 min 59 s případného, výjimečného čekání, je stravitelných.

Proč nemají přístup do budov školy i rodiče „nedružinových“ dětí?

Mají přístup, kdykoliv mají důvod. Např. na konzultační dny a třídní schůzky budou budovy školy otevřené automaticky. Potřebujeme-li něco osobně řešit mimo tyto dny (a to je zřídka) s vyučujícími popř. s vedením školy, je nutná domluva času schůzky mezi nimi, a to zásadně mimo dobu výuky.  A v případě potřeby (rovnátka či jiný lékař, nebo jiný nutný důvod), zapomenou-li rodiče děti omluvit, jsou u vchody zvonky na kancelář, zástupce, ředitele, aj.

Nic však není předem odmítáno, vyzkoušejme si to takto a pak si povíme, zda je třeba nějaká změna a jaká.

Platby za pomůcky vidíme se zpožděním.

Smyslem jednorázové (v ideálním případě) platby za pomůcky apod. bylo usnadnit administraci s neustálým vybíráním padesátikorun na bruslení, na vodovky, na kouzelníka a na kdeco. To se myslím povedlo a je to poměrně unikátní, jednoduchý a naprosto transparentní systém. Škola však nemá nástroje na poskytování on-line peněžních služeb jako banky. Tato aktivita, která znamená pro rodiče i učitele jakýsi komfort a vyřešení protizákonného schovávání peněz v šuplících a třídních fondech, stojí na excelové tabulce kterou vyplňují učitelé a zpracovávají účetní a jednou za čas (tzn. za měsíc) se udělá čára a po měsíční uzávěrce se zveřejní  stav financí. A protože jste vložili peníze na účet např. 3. srpna (což je na velkou pochvalu rodičům), zdá se Vám doba do uzávěrky a zveřejnění dlouhá. Navíc je září komplikované startem celého školního procesu a letos obzvlášť potížemi se zaváděním elektronického přístupového a stravovacího systému. Pokud se objektivně ohlédneme zpět, tak jste zpětnou vazba prakticky žádnou neměli. Od října to budeme stíhat dříve, ale častěji než jednou za měsíc to prosím nechtějte, máme přebujelé povinné administrativy ažaž.

Děkuji, pokud jste dočetli až sem.

 

Přístupové časy do budov školy, obědy.

Vysvětlení přístupových časů pro žáky a rodiče:

Žáci mají zpřístupněny budovu, kde mají svoji třídu, od 7:30 h do konce vyučování. Pokud navštěvují družinu, mají přístup i do budov, kde je jejich oddělení ŠD, opět v době provozu družiny (s nějakou rezervou), včetně Habrovanské. Pro vstup do ranní družiny mají povolen vstup 6.45 – 7.20 h. Žáci z detašovaných pracovišť, kteří nechodí do družiny, mají přístup i na Habrovanskou v době oběda.

Rodičům, kteří vyzvedávají děti z družiny je definován přístup do budov, kde družina pracuje, opět cca v době provozu ŠD. Tzn. na Habrovanskou 11.40 – 13.30 h, na ostatní pracoviště 13.00 – 16.30 h.

Budovy školy se automaticky otevírají v době 7.30 – 8.00 h. V tuto dobu není nutno používat pro vstup čip. Pro vstup do školy tedy obvykle čip nebude nutno použít. Většinou to bude v případě pozdních příchodů (např. od lékaře….), popř. příchod do družiny ze zájmových kroužků, spolků, ZUŠ apod.

Je možné, že provoz ukáže a časy se mohou lehce změnit.

Nutný však bude brzy pro výdej oběda, proto prosím neváhejte s aktivací.

Časté dotazy jsou na výběr oběda (přesněji řečeno: rozhodně nejčastější):

Zavedení elektronického odbavení výdeje obědů je nutná podmínka pro tuto možnost. Brzdou je kapacita zařízení a omezený prostor. Rozhodně to budeme zkoušet, postupně. S největší pravděpodobností to nebude denně, zejm. pokud bude technologicky složitější jídlo, abychom se nemuseli uchylovat k vaření z polotovarů.