Konzultační den 19. října

Vážení rodiče,

připomínáme konání konzultačního dne ve čtvrtek 19. října od 14 h do 16.30 h.

Vyučující v odpoledním vyučování budou k dispozici po jeho skončení.

Mgr. Čáslavová, Mgr. Sekaninová pouze do 15.30 h.

V případě potřeby lze domluvit individuální konzultaci kdykoliv.

Od 16 h budou v učebně přírodopisu podány informace rodičům žáků 9. ročníku o volbě povolání a předtančení polonézou na školním plese.

Informace o volbách do školské rady.

 • Termín konání voleb: 28.11.2017 od 10.00 do 16.30 hodin (konzultační den).
 • Místo konání: budova ZŠ Rousínov, Habrovanská 312/3, 1.patro, kancelář školy.
 • Složení: Školská rada při ZŠ Rousínov má 6 členů. Dva jmenuje zřizovatel, dva členy volí pedagogičtí pracovníci a 2 členy volí zákonní zástupci žáků
 • Návrhy kandidátů: Kandidáty lze navrhovat v kanceláři školy u členky volební komise p. Smejkalové do 20.10.2017 do 10.00 h. Návrh musí být písemný a musí v něm být uvedeno: jméno, příjmení a bydliště kandidáta i navrhovatele a souhlas kandidáta s kandidaturou. Přítomný člen volební komise opatří návrh datem a časem podání.
 • Zveřejnění kandidátek: od 1.11.2017 na webu školy.
 • Předání zápisu o výsledcích voleb zřizovateli a zvoleným kandidátům – do 6.12.2017.
 • První zasedání školské rady svolá ředitel školy do 6.1.2018.

Kompetence školské rady zde.

Ozvěny z třídních schůzek

K některým diskusním bodům na třídních schůzkách:

 1. Zákaz používání mobilních telefonů i o přestávkách

  Zakázat lze, ale uhlídat a kontrolovat ne. Navíc by se musela stanovit sankce (jako za jiné porušení školního řádu). Dokážete si představit důtku za používání mobilního telefonu? I když je jasné, že telefon slouží dětem hlavně pro zábavu, v případě použití navzdory zákazu budou tvrdit, že si hledají známku z písemky, informaci do dějepisu nebo odjezd autobusu.

  Vzhledem k tomu, že ve vyučování je používat nesmí (až na výjimky schválené učitelem), o přestávkách jej chcete zakázat a jiná doba než hodina a přestávka ve škole prakticky není, řešení je jednoduché: nechat telefony doma.

 2. Zdržení a rušení výuky během stavbebních prací na Tyršově

  Se zhotovitelskou firmou je dohodnuto maximální omezení rušivých elementů. Něco se však strpět musí, společně se snažíme, aby obtěžující vlivy byly co nejmenší. Ke zdržení vyučování nedochází. Největší problém je prodloužení termínu opravy tělocvičny, snažíme se pro TV využívat venkovní prostředí a během října by to mělo být dokončené.

 3. Dojíždění do Olšan (a Habrovan)

  Požadavku na dřívější ukončení výuky ve dnech, kdy vyučovací den končí v 11.40 h nelze vyhovět. Autobus má odjezd v 11:37 od školy, praktickou aplikaci teorie relativity zatím nezvládají ani v NASA. Než si žáci po vyučování spakují aktovky, vystojí frontu do jídelny a poctivě sní oběd i s polévkou, najdou svoje boty, bude 12:20 h. Další autobus jede ve 12:40 h.

 4. Způsob omlouvání absence

  Absenci prosím omlouvejte v elektronické třídnici. Je to pro nás jednoznačný doklad, že tak činí rodiče, navíc to zjednodušuje administraci. V nutném případě, např. když si ráno vzpomenete, že dítě musí ve 12 hodin k zubaři, není problém toto provizorně omluvit např. na nějakém lístku, který žák předá třídnímu učiteli a dodatečně omluvíte výše uvedeným způsobem. Pokud si rodiče přejí, aby žák odešel ze školy sám, bez doprovodu, vždy to musí být uvedeno!

Třídní schůzky

Třídní schůzky proběhnou v září následovně:

 • 7. 9. 2017 v 16:00 h. – pro 1. ročníky
 • 12. 9. 2017 v 16:00 h – pro ostatní ročníky
  • po skončení tř. schůzek v 16:30 h. informace k adaptačnímu pobytu Motýl pro 6. ročníky
  • po skončení tř. schůzek v 16:30 h. informace k lyžařskému kurzu pro 7. ročníky (termín kurzu 13. 1. – 20. 1. 2018)

rodice vitani

Školní družina informuje o zahájení školního roku

Provoz školní družiny (včetně ranní) bude zahájen pro všechny děti dne 5. září. V pondělí 4. září proběhne v 8.30 hodin ve škole na Tyršové informativní schůzka s rodiči žáků 1. ročníků.
V úterý 5. září je nutné, aby si rodiče žáků 2., 3. a 4. ročníků vyzvedli své dítě v družině osobně. Důvodem je vyplnění druhé strany Zápisního lístku, kde musí být uvedena doba a způsob odchodu dítěte ze školní družiny, návštěva zájmových kroužků. Také je možné poslat vyplněnou druhou stranu vedoucí vychovatelce elektronickou poštou – valcharovad@zsrousinov.cz. Děkuji za spolupráci.

Přeji všem úspěšné zahájení školního roku a příjemný pobyt ve školní družině.
Dagmar Valchařová, vedoucí vychovatelka