Změna ukončení školního roku

Změna ukončení školního roku

Vážení rodiče,

z důvodu probíhajících rozsáhlých oprav na komunikacích v Rousínově a s tím vznikajících nepřehledných a nebezpečných dopravních situací, jsou pro žáky ZŠ Rousínov vyhlášeny 29.6. – 30.6. 2015 volné dny (nazývané též jako ředitelské volno). Školní rok tak skončí pro žáky již v pátek 26. června 2015, tento den jim bude také vydáno vysvědčení.

Podrobnosti o uzavírkách a dopravní situaci zde.

V souvislosti s tím zveřejňujeme také apel strážníka městské policie na využívání bezpečných cest, zejména dětmi:

Bezpečná trasa do školy na ul. Habrovanská:

-ve směru od Čsl. armády a drogerie Jasmín na Sušilově náměstí vede chodníkem kolem ZŠ na ul. Tyršova a následně mezi ul. Tyršova a Polní chůze podél oplocení fotbalového hřiště, vždy hezky po chodníku či stezce pro pěší a cyklisty,
-ve směru od mlékomatu – tzv. „Holubí uličkou“, přejitím vozovky „U Mlýna“ a následně průchodem kolem parku k bytovce ul. Polní 364/6. Žáci se tak vyhnout komplikované a nepřehledné křižovatce Polní x U Mlýna.
Podrobnosti na facebooku městské policie zde.

Legenda nebezpečných míst popsaných strážníkem MP zde.

Školní družina informuje o ukončení tohoto školního roku

Školní družina informuje o ukončení tohoto školního roku

Provoz školní družiny bude z důvodu dřívějšího ukončení školního roku do čtvrtku 25. června 2015. V pátek 26. června 2015 si prosím zajistěte vyzvednutí svého dítěte ihned po předání vysvědčení.

V posledním školním týdnu (22.6. – 25.6. 2015) končí vyučování na 1. stupni každý den všem žákům v 11.40 hodin. Do družiny na Sušilovo nám. a Tyršovu se proto všechna oddělení budou přesouvat nejpozději ve 12.30 hodin. Kdo si bude chtít vyzvednout své dítě na Habrovanské, musí tak učinit do této doby. Pokud budou děti vyzvedávat starší sourozenci, případně jiná osoba než je uvedená v zápisním lístku, nebo dítě nebude již poslední týden chodit do školní družiny, prosím, sdělte toto písemně vychovatelce.

Dále prosím rodiče, aby si všechny věci, které mají děti ve školní družině (přezůvky, oblečení „na ven“,…) odnesli domů nejpozději ve čtvrtek 25. června. Za věci, které nebudou vyzvednuty, školní družina nezodpovídá.

Děkuji za spolupráci a přeji hezké prožití letních prázdnin. Dagmar Valchařová, vedoucí vychovatelka

O odpadech a vyškovském pivu

O odpadech a vyškovském pivu

320 – číslo, které ve spojení s kilogramy znamená průměrnou roční produkci odpadů každého občana naší republiky. Je to pořádný balík, asi o sto kilo těžší, než jsme viděli při recyklaci odpadů ve společnosti Respono, která se zabývá jejich likvidací z okresu Vyškov a jeho okolí. Ve středu 17.6. se o její činnosti dozvídali více žáci 9. ročníku, kteří sem přijeli na exkurzi. Prohlédli si skládku směsného komunálního odpadu, dotřiďovací linku na plasty a papír a demontážní dílnu pro nakládání s elektroodpadem. Dozvěděli se, co všechno můžou do Respona přivést a že tato služba je pro občany sdružených obcí téměř zadarmo. Společnost se tím snaží zabránit vzniku divokých a nebezpečných skládek, které ohrožují nejen naše životní prostředí.
1680 – to bylo další z významných čísel, které pozornější žáci zaslechli v druhé části exkurze, při návštěvě vyškovského pivovaru. Právě tento rok je uváděn jako počátek vaření piva ve Vyškově díky rozhodnutí olomouckého biskupství. A co je potřeba k výrobě nejpopulárnějšího vyškovského piva Džbánu 11o? Stejně jako u ostatních druhů piv je to především kvalitní slad, chmel, kvasinky a tradiční česká technologie s otevřeným hlavním kvašením a zráním ve sklepech. Ochotný pan sládek nám prozradil ještě spoustu zajímavých informací o vaření zdejšího zlatavého moku a žáci mohli ochutnat i základní ingredience. Hořká až trpká příchuť chmele opravdu nebyla velkou laskominou a přesvědčila nás, jak důležité je zvolit správný poměr surovin. Na konci exkurze nás čekal ještě malý dárek – láhev nealkoholického nápoje. Takže na zdraví! Fotky najdete zde.

Vida park aneb škola hrou

Vida park aneb škola hrou?

Dne 11. 6. 2015 se skupina 42 žáků 6.- 9. ročníku zúčastnila zájezdu do vědeckého zábavního parku Vida v Brně. Žáci byli Školskou radou vybráni a oceněni tímto výletem za výborné studijní či sportovní výsledky nebo příkladné jednání a chování při školních i mimoškolních činnostech ve školním roce 2014/2015.

Děti se sešly na parkovišti pod školou v 8:00 h a za pár minut už s nimi autobus vyrazil směr Brno. Před moderním vstupem do Vida parku, který poněkud připomínal chapadlo mořského živočicha, to zelo prázdnotou, ale uvnitř vestibulu už postávalo několik skupinek ještě rozespalých dětí. Ale stačilo rozdat elektronické vstupenky a děti po průchodu turniketem do lákavě vyhlížejícího centra ožily. Na ploše téměř 5000 m2 vstoupily do čtyř světů tematicky nazvaných Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Zkusily si rozvířit kapalinu, která se chovala jako oceán, ustát zemětřesení, přibít hřebík banánem nebo si vyzkoušely simulátor povodní. Na chvíli se staly záchranáři lidských životů, prošly se nadměrným modelem pulsujícího srdce, termokamerou odhalily nejteplejší místa svého těla, vyzkoušely si, že odstartovat vlastní raketu je pěkná dřina, že snadnější je knoflíkem spustit třeba tornádo nebo vodní tiskárnu a ještě mnoho dalších ukázek z celkového počtu 151 interaktivních exponátů, kterých se mohly nebo spíš musely dotýkat. A kdo si mezi tou spoustou zábavy a napínavého objevování našel čas, mohl navštívit Divadlo vědy, kde se stal svědkem představení plného dalších bláznivých pokusů. Díky hře a zábavě vědecko – fantastická výprava do světa přírodních jevů naše žáky určitě nadchla, pobavila a přinesla i mnoho zajímavých poznatků. Těšíme se, že příští rok budeme moci podobným způsobem udělat radost i dalším šikovným dětem naší školy. Fotky najdete zde.

Exkurze do Respona a pivovaru ve Vyškově

Exkurze do Respona a pivovaru ve Vyškově

Žáci ze tříd 9. A, 9. B a vybraní žáci z 9.C se zúčastní dne 17. 6. 2015 exkurze do Respona a pivovaru ve Vyškově.

Pokyny pro žáky:

  • Odjezd: 17.6. v 8:00 h z parkoviště před autoopravnou p. Darebníka v Rousínově ( sraz v 7:50 h!)
  • Návrat: cca 12:00 – 12:30 h
  • Program:
  • 8:30 h – exkurze do Respona – společnost, zabývající se likvidací odpadů
  • 10:00 h – exkurze do pivovaru ve Vyškově
  • Cena: 40,- Kč ( zahrnuje dopravu, vstupné do pivovaru hradí Gymnázium JGM v Brně v rámci projektu vzájemného učení)
  • S sebou: pohodlnou obuv, vhodné oblečení ( vezměte si i teplejší věci, teplota ve sklepích v pivovaru je kolem 9o C), svačinu, pití, deštník nebo pláštěnku, kartičku zdravotní pojišťovny
  • Upozornění: Pokud nepůjdete na oběd do školní jídelny, tak si jej sami odhlaste!

Alena Šullová